Ulrika Janér

Ulrika Janér heter jag. Sedan 2015 arbetar jag på Roslättsskolan. Jag är legitimerad lärare F-3 och har även behörighet i svenska, musik och SO för årskurs 1-7 samt SFI.

Under mina år som lärare har jag bl a arbetat på skolor i Malmö och på svenska utlandsskolor. Där mötte jag många elever med svenska som andraspråk. I mötet med dessa växte mitt intresse för språkutvecklande arbetssätt, andraspråksinlärning och kulturmöten. Här har genrepedagogiken och den reciproka undervisningen blivit viktiga redskap i min undervisning och är något jag vill fortsätta utveckla. Jag vill även lära mig mer om andra vetenskapligt beprövade metoder, tillsammans med mina kollegor.

I min undervisning lägger jag mycket fokus på att utveckla metoder för att göra elevernas vardag begriplig, hanterbar och meningsfull: jag förstår, jag kan, jag vill. Precis som alla andra pedagoger är jag mån om att vara en tydlig lärare.

Även värdegrundsarbetet är självklart något som får stort utrymme. I vår klass arbetar vi med studiekompisar och lär oss av varandra. Med ett salutogent förhållningssätt lyfter vi fram det positiva i var och en så att alla ska känna sig inkluderade, trygga och sedda som den man är.

Att få se elever våga prova något de inte vågat tidigare eller se en elev lyckas med något som förut verkade omöjligt – det är något av det som jag tycker mest om med lärarjobbet.

Mina inlägg

Vet du om att du kan förändra mitt liv?

-Det tar bara 10 minuter om dagen. -Om du läser för mig så kommer jag att kunna 50 000 ord ...

Familjerast – lite av en berg-och-dal-bana!

- Vad ska vi göra idag? - Jag vill leka “floor is lava”. - Det vill inte jag. Jag vill ...

Basgrupper – bas för trygghet och studiero?

Vi kan inte lämna socialiseringsprocessen till eleverna, säger Urban. Nej, det kan vi inte göra. Men hur kan vi strukturera ...

Varför mötte jag inte någon som Urban under min lärarutbildning?

Under en förmiddag i januari i år fick vi på Roslättsskolan stifta bekantskap med en före detta officer vid namn ...

Hörni – vad är egentligen studiero? – del 2

Nio av tio lärare i grundskolan svarar att det alltid eller ofta är studiero på deras lektioner. När frågan ställs ...

Men hörni – vad är egentligen studiero?

Under föregående läsår kartlade vi skolans arbetsmiljö för eleverna. Detta gjorde vi genom att eleverna svarade på enkäter samt deltog ...

Nya kursplaner – Jolly good – del 2

Mitt förra blogginlägg  "Nya kursplaner - Jolly good"  handlade om svårigheterna att göra bedömningar i engelska för årskurs 1-3. I ...

Nya kursplaner – Jolly good?

Ulrika, hur ska vi göra med de ändrade kursplanerna? Frågan ställdes av min smarta kollega under vårterminens sista KU-dag. Uppgiften ...

Hur kan vi få fler pojkar att lyckas i skolan?

Pojkar presterar generellt sämre i skolan än flickor och har gjort det under en längre tid. År 2018 hade flickor ...

Hur har vi det på nätet egentligen?

Under vårterminen har jag funderat mycket kring sociala medier och nätet. Precis som förra året märker vi på skolan en ...

Analysera – mera!

- Jag har tittat på analyserna av elevernas måluppfyllelse ni gjorde förra veckan. I dokumentet har jag gjort några markeringar ...

Bedömning på Roslätt – Har vi kommit någon vart?

Suck och pust! Det här med bedömning blir bara svårare och svårare... Efter mitt förra inlägg har jag letat efter ...

Bedömning på Roslätt – var är vi?

Bedömer vi lärare elevernas kunskaper i engelska på samma sätt? Menar vi samma sak när vi bedömer elevernas "läsflyt"? Vad ...
Share Button

Undervisning och lärande