Scroll To Top

Sofie Palm

Sofie Palm
Sofie Palm

Jag heter Sofie Palm och är förstelärare på Marbäcksskolan som är en F-5 skola. Jag är legitimerad lärare i svenska, SO och musik för årskurserna 1-7 samt matematik för årskurserna 1-6. Det här läsåret undervisar jag tre klasser i årskurs 5 i svenska.

För mig är det viktigt att eleverna trivs i skolan och känner sig trygga. Jag strävar alltid efter att ha goda relationer med samtliga elever. Då kan de fokusera på sin inlärning och känna glädje i skolan. Jag strävar också efter att alla vågar, vill och kan göra sitt bästa i skolan, alla efter sin förmåga. Detta är också en anledning till att jag arbetar mycket med BFL, bedömning för lärande. När eleverna t ex arbetar med EPA (enskilt, par, alla) får alla möjlighet att få stöd i en kamrat innan de ska redovisa något inför hela klassen. I kombination med namnpinnar, ”no hands up”, vågar oftast eleverna prata inför klassen.

För att känna sig trygg i skolan är det också viktigt med struktur. Mina lektioner följer en tydlig struktur och vi inleder med att jag går igenom konkreta mål, som finns på tavlan. Sedan modellerar jag alltid lektionen så ingen elev ska känna sig osäker på hur arbetsuppgiften ska utföras. Genom konkreta mål blir skolan meningsfull och man får en förståelse för arbetsuppgiften. Det är också lättare att reflektera över sitt eget lärande om man vet vart man är på väg.

Mina inlägg

Digitalisering gör undervisningen tillgänglig för alla

Så fantastiskt det är med digitaliseringen. Skolan blir genast mer tillgänglig. Under mina första år som lärare var vi noga ...

Nordiska språk med ny inspiration

Jag har arbetat många år på mellanstadiet och arbetat med arbetsområdet ”Nordiska språk” med alla mina klasser. Varje gång känner ...

Ett utvecklingsarbete med delaktighet

När vi förra hösten skulle starta upp ett nytt utvecklingsarbete på Marbäcksskolan tog vi i utvecklingsgruppen fasta på vad Helen ...

Skriva faktatexter, steg för steg – och låta det ta tid!

Vårt sista stora arbetsområde i svenska i årskurs 4 är faktatexter. Vi har under läsåret arbetat mycket med att skriva ...

Skrivprojekt med skrivglädje

Varje läsår arbetar vi med ett större skrivprojekt. Detta arbetar vi då med flera lektioner i veckan och det består ...

Förtroendefulla relationer och tydligt ledarskap på samma gång

Genom förtroendefulla relationer kan man få motiverade elever. Arbetsglädjen sprider sig i klassrummet och det blir en positiv stämning. Finns ...

Bokcirkel med engagerade boksamtal

Under hösten har jag och mina elever i årskurs 4 arbetat regelbundet med läsförståelse. Vi har då provat och använt ...

Regelbundet och varierande arbete med läsförståelse

Efter att ha varit med i en fortbildning kring Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse har jag varit mycket intresserad ...

Storyline- ämnesövergripande och engagerande

Jag har alltid varit glad för att arbeta ämnesövergripande. Eleverna ser en helhet och inte en massa lösryckta delar. Det ...

Tydliga och konkreta lektionsmål

I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de ...

En inkluderande lektion – En lektion där alla mår bra.

Jag strävar efter att alla vågar, vill och kan göra sitt bästa i skolan, alla efter sin förmåga. Lektioner som känns ...
Share Button

Undervisning och lärande