Sofie Palm

Sofie Palm
Sofie Palm

Jag heter Sofie Palm och är förstelärare på Aggarpsskolan som är en 4-9 skola. Jag är legitimerad lärare i svenska, SO och musik för årskurserna 1-7 samt matematik för årskurserna 1-6. Jag undervisar oftast två klasser i svenska och SO.

För mig är det viktigt att eleverna trivs i skolan och känner sig trygga. Jag strävar alltid efter att ha goda relationer med samtliga elever. Då kan de fokusera på sin inlärning och känna glädje i skolan. Jag strävar också efter att alla vågar, vill och kan göra sitt bästa i skolan, alla efter sin förmåga. Detta är också en anledning till att jag arbetar mycket med BFL, bedömning för lärande. Differentierad undervisning är också något som gör skolan mer tillgänglig för alla.

För att känna sig trygg i skolan är det också viktigt med struktur. Mina lektioner följer en tydlig struktur och vi inleder med att jag går igenom konkreta mål, som finns på tavlan. Sedan modellerar jag alltid lektionen så ingen elev ska känna sig osäker på hur arbetsuppgiften ska utföras. Genom konkreta mål blir skolan meningsfull och man får en förståelse för arbetsuppgiften. Det är också lättare att reflektera över sitt eget lärande om man vet vart man är på väg. Undervisningen är sedan varierad så alla elever, oavsett vilka styrkor man har, kan ta till sig av undervisningen.

Mina inlägg

Läsutmaning – ett sätt att öka lästid och läslust, del 2

I min förra blogg beskrev jag hur jag lade upp min läsutmaning med mina elever i åk 4. Hur gick ...

Läsutmaning – ett sätt att öka lästid och läslust

Jag har alltid tyckt att elevernas läsning är det allra viktigaste i mitt arbete som lärare. Dels för att det ...

Funderingar efter en termin med nya elever

Julen närmar sig och en hösttermin med nya elever är slut. Det är alltid en speciell termin när man har ...

Äntligen nya kursguider för lärarutbildningen

Vi är många lärare som har varit, och är, handledare åt studenter. De flesta tycker det är roligt, givande och ...

Deckare med klass!

Vera tar upp nycklarna ur fickan och låser ytterdörren. Nu ska hon äntligen få semester och komma ifrån kalla, vintriga ...

Låt oss prata om forskning!

För att utveckla vår undervisning behöver vi kritiskt reflektera över den och fundera över vad som fungerar bra och vad ...

Läxförhör istället för prov

För mig är det viktigt att mina bedömningar är rättvisande och  likvärdiga. Informationen från dem använder jag när jag planerar ...

Att handleda lärarstudenter – givande eller bara jobbigt?

Jag blir lika glad varje gång jag hör att någon vill bli lärare. Dels för att jag vet att det ...

Knyt ihop lektionen och börja reflektera!

Under detta läsår har vi på Aggarpsskolan haft differentierad undervisning som utvecklingsarbete. Vi har då, som jag skrivit i tidigare ...

Bedömning, ett komplext uppdrag

I vårt utvecklingsarbete på Aggarpsskolan arbetar vi just nu med att utveckla differentierad undervisning. Som jag skrev i min förra ...

Använd en lektionsstart som skapar nyfikenhet och engagemang!

När vi skulle påbörja vårt nuvarande utvecklingsarbete på skolan gjorde vi först ett analysarbete. Vi ville veta vad vi lärare ...

Arbeta med massmedia med hjälp av Reporterskolan

Detta läsår undervisar jag två klasser i årskurs 5 i svenska och So. När man har fördelen att undervisa i ...

Cirkelmodell, stödmallar och checklistor del 2

Som jag skrev i min förra blogg så arbetade vi med ett sagotema i början av terminen. Vi arbetade då ...

Cirkelmodellen, stödmallar och checklistor

Efter jul påbörjade jag ett arbetsområde kring sagor i min årskurs 4. Varje gång jag planerar ett arbetsområde kring skrivande ...

Högläsning för läslust och ny kunskap

Detta läsår undervisar jag årskurs 4 i svenska och So. Eftersom jag märkte hur tiden för högläsning minskade successivt förra ...

Trygghet och studiero-inte så lätt som det låter

Terminen började med nytt arbetslag, nya elever och nya föräldrar. Samtidigt är skolan bara inne på sitt andra år. Många ...

En undervisning anpassad för alla, del 2

De senaste veckorna har jag varit handledare åt studenter och då blivit påmind om vilken stor del av vårt yrke ...

En undervisning anpassad för alla

För några veckor sedan såg jag en bild som väckte många tankar hos mig. På bilden ser man hur en ...

Introducera högläsningsbok med delaktighet och förförståelse

När vi senast skulle påbörja en ny högläsningsbok ville jag att eleverna skulle få vara med och välja bok för ...

Hur lyckas man med läsning på mellanstadiet?

Ett samtal med författaren Sara Lövestam För två veckor sedan var jag, som vanligt, på bokmässan i Göteborg och i ...

Vilken tur att jag hade dig!

”Vilken tur att jag hade dig!” Ett mycket speciellt möte i somras med en före detta elev fick mig att ...

Starta upp ett arbetsområde så nyfikenheten väcks!

I slutet på terminen, när det sker så mycket aktiviteter utanför schemat, solen skiner och det är varmt i klassrummet, ...

Bedömning under en svensklektion

Dags för nulägesbedömning, halva terminen har gått och hur långt har eleverna nått? Vilka kunskapskrav har vi arbetat med och ...

Bildstöd får elever engagerade i ny text

Barbro Westlund skriver ”Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande” och det instämmer jag verkligen i ...

Digitalisering gör undervisningen tillgänglig för alla

Så fantastiskt det är med digitaliseringen. Skolan blir genast mer tillgänglig. Under mina första år som lärare var vi noga ...

Nordiska språk med ny inspiration

Jag har arbetat många år på mellanstadiet och arbetat med arbetsområdet ”Nordiska språk” med alla mina klasser. Varje gång känner ...

Ett utvecklingsarbete med delaktighet

När vi förra hösten skulle starta upp ett nytt utvecklingsarbete på Marbäcksskolan tog vi i utvecklingsgruppen fasta på vad Helen ...

Skriva faktatexter, steg för steg – och låta det ta tid!

Vårt sista stora arbetsområde i svenska i årskurs 4 är faktatexter. Vi har under läsåret arbetat mycket med att skriva ...

Skrivprojekt med skrivglädje

Varje läsår arbetar vi med ett större skrivprojekt. Detta arbetar vi då med flera lektioner i veckan och det består ...

Förtroendefulla relationer och tydligt ledarskap på samma gång

Genom förtroendefulla relationer kan man få motiverade elever. Arbetsglädjen sprider sig i klassrummet och det blir en positiv stämning. Finns ...

Bokcirkel med engagerade boksamtal

Under hösten har jag och mina elever i årskurs 4 arbetat regelbundet med läsförståelse. Vi har då provat och använt ...

Regelbundet och varierande arbete med läsförståelse

Efter att ha varit med i en fortbildning kring Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse har jag varit mycket intresserad ...

Storyline- ämnesövergripande och engagerande

Jag har alltid varit glad för att arbeta ämnesövergripande. Eleverna ser en helhet och inte en massa lösryckta delar. Det ...

Tydliga och konkreta lektionsmål

I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de ...

En inkluderande lektion – En lektion där alla mår bra.

Jag strävar efter att alla vågar, vill och kan göra sitt bästa i skolan, alla efter sin förmåga. Lektioner som känns ...
Share Button

Undervisning och lärande