Sofie Kjellander

Sofie Kjellander
Sofie Kjellander

Mitt namn är Sofie Kjellander och jag arbetar på Baraskolan som är en f-3 skola.  Jag är behörig i sv, ma, teknik, no, so och bild.

En av grundstenarna för mig för att få ett bra klassrumsklimat är att arbeta för goda relationerna i klassrummet. Dessa relationer skapar vi tillsammans genom att tidigt utveckla ett klassrum där eleverna känner sig trygga, vågar uttrycka sina tankar, lyssnar på varandra, vågar ifrågasätt och ompröva sina tankar tillsammans. Detta utvecklar vi bland annat genom arbetsformer där eleverna får arbeta tillsammans i par eller mindre grupp. På så sätt tränas deras förmåga att fungera i ett socialt sammanhang samtidigt som eleverna bearbetar kunskap tillsammans och kan på så sätt få olika synvinklar och perspektiv. Att se eleverna som resurser för varandra tror jag är en bidragande faktor för ett lyckats klassrumsklimat på många plan.

I mitt uppdrag på Baraskolan ingår det att vara handledare för lärarstudenter. Detta är verkligen något som får mig att behöva sätta ord på vad jag gör, fundera, reflektera och samtidigt få inblick i nya tankar från lärarutbildningen.

När den enkla matematiken är svår

Under min lärarutbildning minns jag att läraren i matematik ofta sa att tiotalsövergångar är oerhört svårt med stark betoning på ...

Vad sitter i väggarna?

Under hösten 2022 läste jag kursen Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som jag deltog i via Borås Högskola. Kursens syfte ...

Är du rädd för någon på skolan?

Två gånger/läsår genomför vi en trivseltemp med eleverna. Konceptet till trivseltemp har vi fått inspiration till genom Marbäcksskolan. Trivseltempen består ...

Varför ska vi analysera?

På Baraskolan arbetar lärarna just nu med att förbättra vår förmåga att analysera. Att utveckla förmågan att analysera är ett ...

Aktiva läsare

Att läsa i skolan är ett självklart inslag men hur och varför finns det många varianter av. I min klass ...

Välkomna till mitt utvecklingssamtal

På Baraskolan har vi nyss avslutat en intensiv period med utvecklingssamtal. Alla utvecklingssamtal på skolan utgår från en gemensam mall ...

Väcka eller döda nyfikenhet

“Nu ska vi prata om geometriska objekt” eller “vad vet ni om geometriska objekt?”, två fraser som skulle kunna vara ...

Vi knyter ihop säcken

Att skapa lärandesammanhang där eleverna kan dra nytta av sina tidigare kunskaper in i ett nytt arbetsområde anser jag vara ...
Share Button

Undervisning och lärande