Sofie Kjellander

Sofie Kjellander
Sofie Kjellander

Mitt namn är Sofie Kjellander och jag arbetar på Baraskolan som är en f-3 skola. Jag undervisar i en 3:a som jag har haft förmånen att få följa ända sedan förskoleklass. Jag är behörig i sv, ma, teknik, no, so och bild.

En av grundstenarna för mig för att få ett bra klassrumsklimat är att arbeta för goda relationerna i klassrummet. Dessa relationer skapar vi tillsammans genom att tidigt utveckla ett klassrum där eleverna känner sig trygga, vågar uttrycka sina tankar, lyssnar på varandra, vågar ifrågasätt och ompröva sina tankar tillsammans. Detta utvecklar vi bland annat genom arbetsformer där eleverna får arbeta tillsammans i par eller mindre grupp. På så sätt tränas deras förmåga att fungera i ett socialt sammanhang samtidigt som eleverna bearbetar kunskap tillsammans och kan på så sätt få olika synvinklar och perspektiv. Att se eleverna som resurser för varandra tror jag är en bidragande faktor för ett lyckats klassrumsklimat på många plan.

I mitt uppdrag på Baraskolan ingår det att vara handledare för lärarstudenter. Detta är verkligen något som får mig att behöva sätta ord på vad jag gör, fundera, reflektera och samtidigt få inblick i nya tankar från lärarutbildningen.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande