Niclas Frising

Niclas Frising
Niclas Frising – Lärare på NFU

Jag heter Niclas Frising och är förstelärare på Nils Fredriksson Utbildning (NFU). Jag är legitimerad lärare i samhällskunskap och historia. I min roll som förstelärare ska jag fokusera på skolutveckling och framför allt IKT. Jag är ansvarig för skolans lärplattform Canvas.

NFU är en gymnasieskola som har följande nationella gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogik, Naturvetenskapliga programmet inriktning naturvetenskap, Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap, Teknikprogrammet inriktning information- och mediekommunikation. Vi har även Introduktionsprogrammet och Språkintroduktion. Inom skolans organisation finns även Komvux med yrkesvux för vård och omsorg samt barn- och fritid. Vi är en relativt liten gymnasieskola med ca 200 elever samt ca 200 komvuxelever.

I mitt klassrum så tror jag på ett tydligt ledarskap och en dialog med elever. Min undervisning ska bygga på goda erfarenheter och vara förankrad i forskningen , eleverna ska lyckas utifrån sina förutsättningar, jag har höga förväntningar på eleverna och de ska ha höga förväntningar på mig.

För att elever ska nå framgång i sina studier är relationen mellan lärare och elev av stor vikt. Då vi är en liten skola ges det utrymme att undervisa och träffa elever från samtliga program och ”avståndet” mellan lärare och elever är ganska kort. Det ger oss en stor styrka i att kunna se och stärka eleverna där de befinner sig. Utan en god relation spelar det ingen roll vilka digitala verktyg vi har eftersom goda relationer är en förutsättning för att eleven ska kunna utvecklas och ta till sig ny kunskap. Då jag ansvarar för vår lärplattform och elevdatorer så träffar jag samtliga elever på programmen och ser det som möjlighet att skapa relation.

De digitala verktygen som finns idag är något som intresserat mig mer och mer under de senaste åren. Inte som problemlösare utan som ett bra hjälpmedel om det används rätt. Men vad är rätt sätt? Hur kan vi genomföra en digitalisering av skolan som inte bara innefattar uppgiftskommunikation utan att använda de resurser som finns digitalt på ett bra sätt? Hur får vi med den digitala världen utanför skolan i vår skolutveckling? Hur kan vi utbilda för framtidens yrken som kanske inte ens finns än? Denna typ av frågor är något som ligger mig varmt om hjärtat och det som jag nu får möjlighet att fokusera på i mitt förstelärarskap.

Hur kan vi använda AI för att skapa meningsfull undervisning för eleverna

När det gäller att använda artificiell intelligens (A.I.) i undervisningen spelar läraren en central roll. Lärarens roll sträcker sig bortom ...

Relationer i klassrummet

”Jag ler inte mot mina elever förrän mitten av vårterminen.” Citatet är från en lärare som jag träffade under mina ...

Att skapa motivation – ett klassrumsexempel

Vi har under hösten fokuserat på motivation hos våra elever, vad motivation är och hur vi skapar den hos eleverna ...

Motivation? Anti-plugg? Stress?

-Jag vill inte och jag tänker inte göra det! -Jag orkar inte! -Vet du inte att på det här programmet ...

Tysta elever

I varje klassrum sitter de där, de tysta eleverna. De som inte känner att de vågar kan eller vill säga ...

Varför digitala verktyg?

Idag är digitala verktyg en självklar del av skolan, eller? Det finns fortfarande en del skepticism till att det ska ...

Vikten av en fungerande lärplattform för elever

Gymnasiet ska förbereda oss för högskola/universitet och de använder till viss mån Canvas. Det ger oss en bättre grund att förstå ...

Att införa en ny lärplattform

Oavsett vad vi tycker så är lärplattformen ett av en lärares viktigaste verktyg som bara måste fungera. Den måste vara ...
Share Button

Undervisning och lärande