Mikael Käll

Mitt namn är Mikael Käll och jag arbetar på Klågerupskolan där jag har undervisat seMikael Källdan 2015. Jag är behörig lärare i hem- och konsumentkunskap, geografi och historia på högstadiet och gymnasiet. Jag undervisar i årskurs 5-9 och arbetar dessutom som IKT-pedagog.

Jag brinner för att se mina elever utvecklas och lyckas nå sin fulla potential. Den största framgångsfaktorn i mitt klassrum är trygga relationer. Jag är ständigt nyfiken på mina elever och lägger mycket tid på att lära känna dem. Det resulterar i trygga elever som vågar ta för sig i klassrummet. En annan framgångsfaktor är en varierad undervisning, där digitala verktyg får stort utrymme. Jag försöker att hela tiden hålla mig ajour kring nya digitala verktyg som kan lyfta undervisningen till nästa nivå. Sist men inte minst har jag tydliga regler och en välorganiserad lektionsstruktur som mina elever känner igen och ställer upp på.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande