Max Wallinder

Max WallinderJag heter Max Wallinder och är förstelärare på Klågerupsskolan. Jag har en bakgrund som SO-lärare för årskurs 4-9 och har alltid strävat efter att arbeta ämnesövergripande. Mina största yrkesmässiga förebilder är Vygotskij som stöpt mig i det sociokulturella perspektivet, Wiliam som dränkt mig i det formativa förhållningssättet och Måhls som skolat mig i uppgiftskonstruktion. Utöver ett inkluderande klassrum präglas min undervisning mycket av digitala metoder och autentiska uppgifter.”

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande