Marie Karlsson

Marie Karlsson
Marie Karlsson

Hej, jag heter Marie Karlsson och är förstelärare på Marbäcksskolan som är en F-3-skola. Jag är legitimerad lärare i svenska, SVA, matematik, NO, SO och teknik för förskoleklass och grundskolans tidiga år. Det här läsåret undervisar jag två klasser i årskurs 2 i svenska. Jag arbetar för att ha ett tillåtande klassrumsklimat där alla känner att de kan vara delaktiga utifrån sin förmåga.

I min undervisning har litteraturen en självklar plats. Jag ser ett stort lärande i att utgå från skönlitteratur inom aktuella arbetsområden och vi lägger mycket tid på högläsning och reflektion. Elevernas delaktighet är viktig och något jag uppmuntrar exempelvis genom individuella läsloggar, som eleverna uttryckt ett behov av och dramatiseringar de gärna iscensätter efter läsningen. Genom dramatisering får eleverna se texten från ett nytt perspektiv, vilket bidrar till deras förmåga att bearbeta och förstå vad de läst. Även elever som annars är lite tillbakadragna deltar med stor behållning i dramatiseringarna.

Jag skriver lärardagbok dagligen där jag reflekterar över min undervisning på kort och lång sikt. Vad fungerar för gruppen och vad fungerar för den individuella eleven?

Varje dag erbjuder nytt lärande, ett lärande tillsammans med eleverna.

En bok för alla

Läsning är en viktig del i skolarbetet. I årskurs ett, två och första terminen i årskurs tre har vi använt ...

Räkna till tiotusen och ta några djupa andetag

Ta några djupa andetag och räkna till tiotusen. Den känslan uppstår ibland när en elev stör och/eller vägrar delta på ...

Motivation och ansträngning del 2

I mitt förra inlägg skrev jag om en klick elever som saknade motivation till skolarbetet som valde att stöka och ...

Jag bryr mig inte!

Motivation och ansträngning del 1 ”Jag bryr mig inte, jag tänker inte göra det”, säger eleven som sitter på sin ...

Pojkjävlarna – hemortens historia del 2

Pojkjävlarna – Hur blev det? I mitt förra inlägg skrev jag om planering och tankar kring genomförandet av vårt kommande ...

Pojkjävlarna – hemortenshistoria del.1

"Vi sprang som rädda hundar över sockerbetsfältet. Bakom mig kom förvaltaren stövlande. Han sprang så att jordkokorna yrde kring honom ...

Resan mot läraryrket

Innan lovet kom våra nya lärarstudenter. Jag minns min tid som lärarstudent på Klagstorpsskola. Där blev jag så väl emottagen ...

Två av allt – Skönlitteratur som kunskapskälla

Första terminen i årskurs ett arbetade min kollega med ett tema om de tre stora världsreligionerna. Eftersom vi ville arbeta ...
Share Button

Undervisning och lärande