Linnea Strand

Linnea Strand
 Linnea Strand

Mitt namn är Linnea Strand och jag arbetar som specialpedagog på Nils Fredrikssons utbildning. I grunden är jag MA-NO lärare vilket jag arbetade som under 13 år, innan jag vidareutbildade mig till specialpedagog. Jag har arbetat i kommunen som specialpedagog sedan 2016 och jag samarbetar med såväl pedagoger som elever på introduktionsprogrammet, gymnasieprogrammen samt på vuxenutbildningen.

I skolan möter vi en variation av elevers olikheter, mitt uppdrag är att verka för en tillgänglig skola för alla elever genom att identifiera och analysera hinder och möjligheter i lärandemiljöer. Ett annat uppdrag är att medverka i skolutvecklingsprocessen med ett helhetsperspektiv på organisation, grupp och individnivå. Jag ingår även i skolans elevhälsoteam, tillsammans arbetar vi med förebyggande och främjande arbete.

Att vara tillgänglig för pedagoger och elever samt att möta dessa med ödmjukhet och respekt är viktigt för mig i mitt arbete. Jag har ett nära samarbete med pedagogerna som bland annat innebär att ge stöd i pedagogiska och didaktiska frågor. Mitt arbete med eleverna bygger på lyhördhet samt att skapa trygghet. Genom att utbilda eleverna i goda studiestrategier ökar elevernas förutsättningar att nå framgång i sina studier.

Inga inlägg hittades.

 

Share Button

Undervisning och lärande