Linnea Strand

Linnea Strand
 Linnea Strand

Mitt namn är Linnea Strand och jag arbetar som specialpedagog på Nils Fredrikssons utbildning. I grunden är jag MA-NO lärare vilket jag arbetade som under 13 år, innan jag vidareutbildade mig till specialpedagog. Jag har arbetat i kommunen som specialpedagog sedan 2016 och jag samarbetar med såväl pedagoger som elever på introduktionsprogrammet, gymnasieprogrammen samt på vuxenutbildningen.

I skolan möter vi en variation av elevers olikheter, mitt uppdrag är att verka för en tillgänglig skola för alla elever genom att identifiera och analysera hinder och möjligheter i lärandemiljöer. Ett annat uppdrag är att medverka i skolutvecklingsprocessen med ett helhetsperspektiv på organisation, grupp och individnivå. Jag ingår även i skolans elevhälsoteam, tillsammans arbetar vi med förebyggande och främjande arbete.

Att vara tillgänglig för pedagoger och elever samt att möta dessa med ödmjukhet och respekt är viktigt för mig i mitt arbete. Jag har ett nära samarbete med pedagogerna som bland annat innebär att ge stöd i pedagogiska och didaktiska frågor. Mitt arbete med eleverna bygger på lyhördhet samt att skapa trygghet. Genom att utbilda eleverna i goda studiestrategier ökar elevernas förutsättningar att nå framgång i sina studier.

Missad undervisning – ett närvarofrämjande arbete på NFU

I skolans värld använder vi oss av olika begrepp för att beskriva elevernas frånvaro. Det vanligaste är om frånvaron är ...

Du kan bara minnas det du har tänkt

men en stressad hjärna har svårt att minnas det den har tänkt Man brukar prata om stress i två olika ...

Du kan bara minnas det du har tänkt och du kan bara tänka på en sak i taget

I mitt senaste blogginlägg skrev jag om hur viktigt det är med goda relationer och hur det biologiskt påverkar inlärningen ...

Du kan bara minnas det du har tänkt

För att bilda sorterade minnen så måste du tänka på det du gör medan du gör det (Tebelius, 2017). Förmågan ...

 

Share Button

Undervisning och lärande