Kristina Persson

Kristina Persson

Mitt namn är Kristina Persson och jag arbetar på Aggarpsskolan, som är en 4-9 skola. Jag är legitimerad lärare i matematik och NO/teknik.  Detta läsår 18/19 undervisar jag i No /teknik. Jag drivs av att hela tiden reflektera och utveckla min undervisning mot en högre måluppfyllelse. Alla elever ska utvecklas och elevgruppen som når mer än målen behöver öka och behålla sin lust att lära.

Mina bloggar handlar till största delen om min undervisning och så konkret som möjligt försöker jag beskriva hur den kan se ut.  Givetvis också med koppling till både egna reflektioner och till forskning.

Framgångsfaktorer som jag är extra intresserad av :

Att bygga goda relationer och ha höga förväntningar på alla elever. På lektionerna tränar vi, misstag välkomnas och jag arbeta för att eleverna tar ansvar för sitt lärande.

Att utveckla mitt pedagogiska ledarskap med tydlighet i mål, innehåll och struktur. Jag försöker skapa en varierande och kreativ undervisning där elevernas intresse och nyfikenhet väcks,  målen  görs tydliga  och  eleverna förbereder sig med pre-homework som följs upp på lektionerna.

Att lyfta fram språket och arbeta språkutvecklande. På lektionerna diskuterar eleverna mycket med sin samtalskamrat eller i bikupor. På så sätt tränar  de att fördjupa,bredda och föra diskussioner framåt, samt att föra välutvecklade resonemang.

I mina klassrum arbetar vi efter mottot :

“Det är ansträngande att utvecklas, men roligt när man lyckas.”

Kristina


Mina inlägg

Att skapa förutsättningar för alla elever att klara grundskolan

Att lyckas i grundskolan är en viktig skyddsfaktor för unga människor och en av de mest avgörande faktorerna för hur ...

Att väcka nyfikenhet och engagemang

I första kapitlet i läroplanen står det “ varje elev i skolan ska få utvecklas, känna växandets glädje och få ...

Kollegialt lärande och ny kunskap

På Aggarpsskolan är vi nu igång igen med vårt utvecklingsarbete. Vi har analyserat vårt behov, vi förstelärare har planerat och ...

Att förbereda eleverna för undervisningen fördjupar inlärningen.

Att låta eleverna förbereda sig för kommande undervisning hemma som pre-homework eller på lektionstid i skolan ger flera fördelar.  Lågpresterande ...

Gräsmattor och kamraträttning i matematiken

Hur skapar jag en dokumentation där  både jag och eleverna kan se att de gör en progression i matematik?  Hur ...

Att bedöma eleverna i programmering.

I teknik har jag med mina elever i årskurs 6,  detta läsåret haft arbetsområdet programmering. För det första är det ...

Att föra en diskussion framåt

Att diskutera med andra är något eleverna ofta gör på sin fritid och i skolan . Att diskutera med varandra ...

Lärar-elevrelationen avgörande för skolans mest sårbara elever

I Svedala kommun arbetar man på samtliga skolor mot målet att "alla elever ska lyckas".  På den helt nybyggda Aggarpsskolan,  ...

Att inleda ett nytt arbetsområde

När eleverna ska möta ett nytt lärande behöver deras hjärna och/eller hjärta vara påkopplat för att något ska hända. Hur ...

Kreativ teknik

 För 2 år sedan gick jag en fortbildningskurs i teknik, 7,5 hp och  där  fick jag lära och prova på ...

Bedömningsmatris stärker elevernas prestationer

Elever mår bra av att veta vad som förväntas av dem, det minskar deras oro och de blir tryggare med ...

Utmaningar i det professionella kollegiala lärandet

På Marbäcksskolan driver vi just nu ett utvecklingsarbete inspirerat av Helen Timperleys tankar om hur fortbildning för lärare bäst bör ...

Lyckade grupparbeten

Under min egen skoltid har jag deltagit i mängder av  mindre bra grupparbeten som  ledde till mycket lite lärande. Det ...

Förhållningssätt för lärande istället för regler

Ett nytt läsår har precis börjat. Efter inspiration och idé från James Nottinghams bok "Utmanande undervisning i klassrummet" har vi  diskuterat ...

Muntlig kommunikation som stöttning för att utveckla elevernas skrivna texter

Hur kan jag stötta mina elever så att de kan producera egna välutvecklade texter med  ett ämnesspecifikt språk . Genom ...

Läxor – mina tankar med fokus på HUR och inte OM

I det här blogginlägget tänker jag inte fokusera på att välja sida för eller emot läxor. Jag tycker jag nämligen ...

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för.  Att ...

Att skriva faktatext med sexfältare

Om man som lärare vill att ens elever ska  lära på ett mer aktivt sätt, så tror jag att ett ...

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de ...

Bedömning för lärande

En del lärare säger att de gör en bedömning hela tiden när eleverna visar och gör saker.  Jag planerar  in ...

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering?

Vilket syfte har en pedagogisk planering? Ska vi ha en gemensam mall på skolan?  Vad ska den innehålla? Är min ...

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur ...

Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever

Precis som tusentals andra lärare har jag hoppat på den just nu väldigt populära undervisningsmodellen med mikrolektioner. Jag har anpassat ...

Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner

I årskurs 3, där jag undervisar i NO har jag regelbundet lektioner där språkutvecklingen och förmågan att kommunicera tränas. Jag ...

 

Share Button

Undervisning och lärande