Scroll To Top

Kristina Persson

Kristina Persson

Mitt namn är Kristina Persson och jag arbetar på Marbäcksskolan, som är en F-5 skola. Jag är legitimerad lärare i matematik, NO/teknik. Jag drivs av att hela tiden reflektera och utveckla min undervisning mot en högre måluppfyllelse. Alla elever ska utvecklas och elevgruppen som når mer än målen behöver öka och behålla sin lust att lära.

Framgångsfaktorer som jag är extra intresserad av :

Att bygga goda relationer och ha höga förväntningar på alla elever. På lektionerna tränar vi, misstag välkomnas och jag arbeta för att eleverna tar ansvar för sitt lärande.

Att utveckla mitt pedagogiska ledarskap med tydlighet i mål, innehåll och struktur. I undervisningen anges målen kontinuerligt och  seleverna förbereder sig med pre-homework som följs upp på lektionerna.

Att skapa lektioner som fokuserar på och utvecklar de förmågor som beskrivs i läroplanen.  Att lägga krutet på “The big 5” och gemensamt över ämnesgränserna skapa LPP:er som är konreta, användbara och skapar en röd tråd är en utmaning jag framöver är intresserad av.

Att lyfta fram språket och arbeta språkutvecklande. På lektionerna har alla elever en samtalskamrat och tillsammans tränar de att fördjupa,bredda och föra diskussioner framåt, samt att hålla välutvecklade resonemang.

I mina klassrum arbetar vi efter mottot :

“Det är ansträngande att utvecklas, men roligt när man lyckas.”

Kristina


Mina inlägg

Kreativ teknik

 För 2 år sedan gick jag en fortbildningskurs i teknik, 7,5 hp och  där  fick jag lära och prova på ...

Bedömningsmatris stärker elevernas prestationer

Elever mår bra av att veta vad som förväntas av dem, det minskar deras oro och de blir tryggare med ...

Utmaningar i det professionella kollegiala lärandet

På Marbäcksskolan driver vi just nu ett utvecklingsarbete inspirerat av Helen Timperleys tankar om hur fortbildning för lärare bäst bör ...

Lyckade grupparbeten

Under min egen skoltid har jag deltagit i mängder av  mindre bra grupparbeten som  ledde till mycket lite lärande. Det ...

Förhållningssätt för lärande istället för regler

Ett nytt läsår har precis börjat. Efter inspiration och idé från James Nottinghams bok "Utmanande undervisning i klassrummet" har vi  diskuterat ...

Muntlig kommunikation som stöttning för att utveckla elevernas skrivna texter

Hur kan jag stötta mina elever så att de kan producera egna välutvecklade texter med  ett ämnesspecifikt språk . Genom ...

Läxor – mina tankar med fokus på HUR och inte OM

I det här blogginlägget tänker jag inte fokusera på att välja sida för eller emot läxor. Jag tycker jag nämligen ...

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för.  Att ...

Att skriva faktatext med sexfältare

Om man som lärare vill att ens elever ska  lära på ett mer aktivt sätt, så tror jag att ett ...

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de ...

Bedömning för lärande

En del lärare säger att de gör en bedömning hela tiden när eleverna visar och gör saker.  Jag planerar  in ...

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering?

Vilket syfte har en pedagogisk planering? Ska vi ha en gemensam mall på skolan?  Vad ska den innehålla? Är min ...

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur ...

Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever

Precis som tusentals andra lärare har jag hoppat på den just nu väldigt populära undervisningsmodellen med mikrolektioner. Jag har anpassat ...

Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner

I årskurs 3, där jag undervisar i NO har jag regelbundet lektioner där språkutvecklingen och förmågan att kommunicera tränas. Jag ...

 

Share Button

Undervisning och lärande