Jenny Uttke

Jenny Uttke
Jenny Uttke

Hej!
Jag heter Jenny Uttke och jag jobbar på Kyrkskolan som är en F-3 skola. Jag är legitimerad 1-7 lärare och behörig i de flesta ämnena upp till år 3, och även SV, SO, SVA upp till år 7. I min tjänst ingår även att vara arbetslagsledare. Det här läsåret fortsätter jag arbeta med min tvåa.

Kyrkskolan är rik på mångfald och vi tar emot elever med stor bredd i bakgrund, förutsättningar, och erfarenheter. Därför blir det viktigt för mig att tillsammans med eleverna bygga en samhörighet där vi trygga kan ta oss an världen och kunskapandet. Barnen ser att vi lär oss på olika sätt och i olika takt, och jag – tillsammans med barnen, försöker hitta och pröva arbetssätt som fungerar för hela gruppen och för individen. Jag jobbar mycket med tidiga insatser och utmaningar. Det krävs också ett öppet klimat där vi får pröva oss fram, samt stödstrukturer för hur samspel och lärande kan gå till. Här är metoder för Kooperativt lärande till hjälp. Det är oerhört viktigt för mig att varje barn känner sig bekräftat, och att de utvecklar sin tro på sig själva.

Jag är med och driver implementeringen av differentierad undervisning på skolan. Jag värderar kollegialt lärande och ser fram emot att jag och mina kollegor hittar nya möjligheter för hur vi kan variera undervisningen och arbeta mer dynamiskt tillsammans utifrån de behov och mål vi har.

Share Button

Undervisning och lärande