Jenny Uttke

Jenny Uttke
Jenny Uttke

Jag heter Jenny Uttke och jag jobbar på Kyrkskolan som är en F-3 skola. Jag är legitimerad 1-7 lärare, förstelärare och i min tjänst ingår även att vara arbetslagsledare.

Kyrkskolan är rik på mångfald och vi tar emot elever med stor bredd i bakgrund, förutsättningar, och erfarenheter. Därför blir det viktigt för mig att tillsammans med eleverna bygga en samhörighet där vi trygga kan ta oss an världen och kunskapandet. Barnen ser att vi lär oss på olika sätt och i olika takt, och jag – tillsammans med barnen, försöker hitta och pröva arbetssätt som fungerar för hela gruppen och för individen. Det relationella arbetet är en grundsten i mitt arbete. Jag jobbar mycket med tidiga insatser och utmaningar. Det krävs också ett öppet klimat där vi får pröva oss fram, samt stödstrukturer för hur samspel och lärande kan gå till. Här är metoder för Kooperativt lärande till hjälp. Det är oerhört viktigt för mig att varje barn känner sig bekräftat, och att de utvecklar sin tro på sig själva.

På uppdrag av rektor leder jag utvecklingsarbetet på skolan. Jag värderar kollegialt lärande och tycker om när vi kollegor hittar nya möjligheter för hur vi kan höja kvaliteten på undervisningen och arbeta mer dynamiskt tillsammans utifrån de behov och mål vi har.

Barns val i ett differentierat klassrum.

Vi lärare har nu i två år arbetat med att differentiera undervisningen och jag, mina kollegor och självklart - eleverna ...

Ett axplock av tips

I mitt tidigare blogginlägg skrev jag om barns tidiga signaler på energiläckage.   I det här inlägget kommer jag ge ...

Barns tidiga signaler på energiläckage

I det här blogginlägget vill jag uppmärksamma oss vuxna på de varningssignaler vi kan se som indikatorer på att ett ...

Framgångsrik modell för analys och arbete med tidiga insatser

På regeringsuppdrag har Specialpedagogiska skolmyndigheten startat en projektgrupp gällande läsa, skriva, räkna - garantin. I november kontaktade de vår rektor ...

Det lustfyllda skrivandet

För en tid sedan deltog jag i en kurs om framgångsrik skrivundervisning. En av föreläsarna, Anna Sterlinger Ahlring, inledde dagen ...
Share Button

Undervisning och lärande