Jenni Larsson

Jenni Larsson
Jenni Larsson

Mitt namn är Jenni Larsson och jag har arbetat som lärare i Svedala i lite mer än ett år. Jag är legitimerad lärare i Ma/No och i Svenska. Arbetade tidigare som förstelärare i matematik i Malmö kommun.  Jag har valt bort att undervisa i ämnet svenska, men använder mig av kunskaperna när jag undervisar i Ma och NO. Detta då jag upplever att språket oftast är det största hindret för elever att ta till sig av kunskaperna inom dessa ämnen.

De två områden jag just nu lägger mest energi och fokus på är relationsbygge. Där jag arbetar efter att skapa ett tryggt klassrum, där eleverna känner att de kan lita på mig både som lärare och som ett vuxet stöd. Detta anser jag är av stor vikt för att kunna skapa ett positivt klassrumsklimat, där alla skall känna att de kan komma till tals.

Det andra området som jag fokuserar på är hur man kan synliggöra för eleverna deras egen kunskapsutveckling och förmågor. Helt enkelt att visa eleverna och tydliggöra för dem hur de utvecklas och att de faktiskt får med sig nya kunskaper hela tiden. Detta är något som driver mig framåt i mitt arbete. Förmodligen på grund av det pedagogiska kapital jag bär på och hur skolan inte prioriterade detta under min egen skoltid, där jag saknade både tydlighet och förståelse till varför vi läste vissa ämnen och inte fick se min egen utveckling i dessa ämnen.

Att starta upp en ny klass

Att bygga en klass Så var året med min nya fyra avklarad. Ett lärorikt år har nått sin ända och ...

Genrepedgogik inom matematiken

Att nå fram till alla elever och se till att alla ges en möjlighet att utvecklas är eftersträvansvärt och ett ...

Upptäcka hedersförtryck

Det första vi kan göra är att ta upp det i vår undervisning så ofta vi kan och integrera det ...

Hedersförtryck och hedersvåld

Jag tror vi är många som längtar och ser framemot att få arbeta med den nya reviderade läroplanen. Jag upplever ...
Share Button

Undervisning och lärande