Jelena Lazic

Jelena Lazic
Jelena Lazic

Hej! Jag heter Jelena Lazic och jag jobbar på Spångholmsskolan i Bara. Jag är legitimerad lärare och undervisar i geografi, historia, religions- och samhällskunskap på högstadiet samt i spanska i årskurserna 6-9. På fritiden umgås jag mest med familjen, tränar Bodypump och Zumba samt slukar framförallt ljudböcker.

I min undervisning motiverar jag eleverna genom att vara flexibel, tillämpa explicit undervisning och skapa inkluderande lärmiljöer i klassrummet. Framgångssagan för ökad måluppfyllelse hos mina elever har dock funnits i det relationella ledarskapet. Jag samtalar mycket med mina elever i alla mina undervisningsgrupper. Jag tror att förmågan att skapa goda relationer med eleverna är nyckeln till goda framsteg. Genom att visa ett äkta intresse för dem som individer i första hand och elever i andra bidrar detta till att jag får ett förtroende och respekt av eleverna. Att vara intresserad och genuint lyhörd leder till att eleverna och jag tillsammans skapar t ex de anpassningar eller undervisningssituationer som bäst fungerar för dem.

Vikten av informella bedömningssituationer

Skolverket skriver i “Betyg och bedömning - Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning” om informella bedömningar som ...

Del 2: Rättvisande, likvärdiga och rättsäkra betyg för eleverna – genom ökad kunskap och samsyn hos lärarna

I mitt blogginlägg från den 4 september 2022 skrev jag om hur vi på Spångholmsskolan tillsammans arbetar för rättvisande, likvärdiga ...

Att skapa rättssäkra examinationer

I mitt tidigare blogginlägg från denna termin skrev jag om hur vi lärare på Spångholmsskolan jobbar mot ökad kunskap och ...

Rättvisande, likvärdiga och rättssäkra betyg för eleverna – genom ökad kunskap och samsyn hos lärarna

Vi, personalen på Spångholmsskolan, gläds gemensamt åt Lgr 22 - att elevens sämsta bedrift inte längre ska fastställa hela betyget ...

Skolans centrala roll i frågor som rör HBTQI

Edward Summanen, socionom, genusvetare och författare, skriver på ne.se om att det återkommande i såväl ungas berättelser som i forskning ...

Allt behöver inte ta så lång tid.

Förra terminen, ht -21, fick vi av kommunen tilldelat ett arbetsområde, vi lärare och elever skulle arbeta med trafik och ...

Sokratiska samtal i historia?

För att knyta ihop detta blogginlägg med mitt förra så kommer här en snabb och otroligt kortfattad återblick. Mina nya ...

Bedömning, bedömning, bedömning… Det är bara prov, prov, prov…

Jag har detta läsår tagit emot två nya sjuor som jag ska undervisa i samtliga SO ämne. Det bästa med ...
Share Button

Undervisning och lärande