Henrik Snow

Henrik SnowMitt namn är Henrik Snow och jag är sedan höstterminen 2023 förstelärare på Naverlönnskolan där jag har arbetat sedan 2022. Jag är legitimerad lärare för årskurs 3-6 i matematik, engelska, svenska samt NO/teknik. Just nu undervisar jag två klasser i matematik, engelska samt NO/teknik. Tillsammans med två kollegor delar jag på mentorskapet för båda klasserna.

Upplägget att jobba i få klasser men i flera ämnen engagerar mig då jag utifrån varje speglad lektion reflekterar över utmaningar och framgångsfaktorer i undervisningen både kopplat till ämnet och elevgruppen. Utifrån detta upplägg har jag goda möjligheter att dagligen pröva och ompröva metoder och variera min undervisning på såväl grupp- som individnivå.

Då jag möter eleverna, ofta flera gånger, dagligen kan jag lägga mycket tid på relationsskapande. Det ser jag som en särskilt inspirerande del av läraryrket då goda relationer är en framgångsfaktor för att eleverna ska nå sina mål kopplat till både kunskapsmässig- och personlig utveckling.

För att väcka elevernas engagemang och stimulera deras lust att lära arbetar jag gärna tematiskt och samplanerar mina ämnen tillsammans med lärare för andra ämnen. Detta bidrar till att eleverna kan få en röd tråd genom fler lektioner och möjlighet att visa sina kunskaper i flera olika moment i varierade sammanhang.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande