Hanna Fred Åhlander

Hanna Fred Åhlander

Mitt namn är Hanna Fred Åhlander och jag arbetar  på Klågerupskolan. Jag är 1-7 lärare i svenska, SO och bild, med behörighet i matematik och NO i åk 1-3. Det här läsåret undervisar jag i åk 3.

Jag arbetade tidigare på en skola i Malmö i 15 år, där majoriteten hade svenska som andraspråk. Det har format min syn på lärande och fick mig att utvärdera och framför allt omvärdera min undervisning.

Jag vill vara en tydlig ledare, med engagemang och fokus. Kollegialt lärande och mitt arbetslag är viktigt för mig. Ett tillåtande klassrumsklimat, där barnen känner trygghet genom struktur och tydliga mål, ser jag som en förutsättning för lärande och utveckling.

Jag arbetar sedan många år tillbaka med språkutvecklande ämnesundervisning. I planeringsarbetet tänker jag på att hitta språket i allt vi gör. I mitt klassrum hörs olika röster, min är bara en bland många.

Genom stöttning och modellering arbetar jag med evidensbaserade modeller, som genrepedagogik och reciprok undervisning. Cirkelmodellens fyra faser genomsyrar mitt tankesätt. Vi börjar gemensamt genom att först bygga upp förkunskaper, därefter studera förebilder och laborera, arbeta i grupp eller par, för att slutligen arbeta enskilt. Genom reflektion, själv-, och kamratbedömning tränar vi att synliggöra vårt lärande.


Mina inlägg

Sugrör och tiotalsövergångar

För några år sedan skrev jag ett blogginlägg om långsiktiga mål och uthållighet. I det beskrev jag mitt arbete med ...

Att bygga litterära föreställningsvärldar

Jag läser för att lära och koppla av och jag försöker vara en god läsande förebild på olika sätt, för ...

VFU- what´s in it for me?

Under fyra veckor har jag handlett en student på sin verksamhetsförlagda utbildning-VFU.  Många pedagoger känner igen att det är under ...

Vi behöver göra något åt ljudnivån!

När vi har våra KL-träffar på F-3, återkommer vi ständigt till ljudnivån. Vi ser att eleverna är aktiva, engagerade, delaktiga ...

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Allt sedan Barbro Westlund utkom med sin bok ”Att undervisa i läsförståelse” (2009) och jag började arbeta explicit med läsförståelsestrategier, ...

Tematiskt bokstavsarbete

I år har jag en etta igen och varje vecka arbetar vi med en ny bokstav. Vi försöker göra mer ...

Väck läslusten

För att öva läsflyt och skapa läsintresse samt väcka läslust hos barnen, har vi nu under flera veckor haft parläsning ...

Kamratrespons – Austin´s butterfly

Vi är många som använder oss av kamratrespons i våra klasser på olika sätt. Ibland kanske mer strukturerat med förutbestämda ...

Reflektion på olika plan

Ibland är man mindre nöjd med sin undervisning och det kan bero på olika saker. Arbetet i klassen är min ...

Parläsning – motiverande och effektivt

Sommarlovet är långt… i vissa fall kanske för långt. Efter sommarlovet tar det tid innan barnen kommer in i skolarbetet ...

Landet Matematica – en språkutvecklande häxkittel

Matte+svenska = sant Eftersom jag i själ, hjärta och enligt lärarlegitimationen är mest svensklärare, tänker jag alltid på hur jag ...

”Ska alla bli programmerare nu eller?”

Den här frågan ställde vi oss i kollegiet, när programmering skulle införas i kursplanerna. Jag tyckte att det skulle bli ...

”Skrivglädje-hyllan” väcker lust och inspiration

Skrivglädje Vi talar ofta om läslust och i vår klass har vi också infört uttrycket skrivglädje. Vi arbetar med cirkelmodellen och ...

Time Timern skapar trygghet och arbetsro

"Hur mycket tid är det kvar?" Den frågan får vi ofta. Det är alltid viktigt att hålla koll på sin ...

Sekvensbilder – informationsklyftor, stöttning och språklig förhandling

Språkutvecklande grupparbete som stöd för berättande och skrivande Jag vill skapa meningsfull interaktion mellan barnen och planera för att det språkliga ...

Klassrummet speglar min vision och min undervisning

Hur tänker du kring klassrummets utformning? Jag funderar mycket kring hur jag ska utforma klassrumsmiljön på bästa sätt. Jag prövar ...

Långsiktiga mål och uthållighet – åttionde dagen

När vi planerade innehållet för terminens matematikundervisning, bestämde jag mig för att långsiktigt, uthålligt och på olika sätt fokusera på ...

“1B:s tokiga alfabetsbok” – långa textsamtal kring korta meningar

Textsamtal För mig var det textsamtalet som kom att göra störst förändring i min undervisning och i mina klasser, när ...

Utemiljön – en miljö som inte är så inne

Det handlar om utepedagogik i mitt första blogginlägg för terminen och jag vill sporra fler till att våga använda utemiljön ...

Tio veckor på vårterminen – NP åk 3

 Nationella prov i åk 3 På vårterminen i åk 3 ligger de nationella proven i svenska och matematik. Under en ...

TAKK – varför det?

Vad är TAKK? När talet inte räcker till för att kunna uttrycka sig eller man har svårigheter att förstå det ...

Systemisk funktionell grammatik

Genrepedagogikens tre ben Vår undervisning ska enligt skollagen grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Michael Hallidays systemisk funktionella grammatik ...

Teknik – enkla maskiner och rörliga djurmodeller

Vi har nu startat upp vårt första tekniktema för årskurs 3. Det är inte helt lätt att reda ut hur mycket ...

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden. En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för ...

Har föräldramötet i skolan spelat ut sin roll?

Det är i början av läsåret och i de flesta förskolor och skolor är det dags för föräldramöte. Vad ska ...

Kollegialt lärande på Klågerupskolan åk 1-3

Terminens sista blogginlägg blir ett försök att summera en del av vårt kollegiala lärande det här läsåret. Jag tänker då ...

Om talutrymme och att ge barnen interaktionsmodeller

Ett dialogiskt och flerstämmigt klassrum eller läraren tillbaka till katedern? Det ena behöver kanske inte utesluta det andra, men vi ...

 

Share Button

Undervisning och lärande