Fredrik Oxlin

Fredrik Oxlin
Fredrik Oxlin

Mitt namn är Fredrik Oxlin och jag är förstelärare på Aggarpsskolan där jag för tillfället undervisar i årskurs 5. Jag har en ingenjörsutbildning i grunden men då jag tidigt insåg hur roligt det är att lära ut och dela med sig av sina intressen till barn och ungdomar så beslutade jag mig för att läsa pedagogik och bli lärare. Jag är behörig i fysik och teknik för årskurs 4 – 9 och i matematik för årskurs 4 – 9 samt gymnasiet.

Jag tycker att det roligaste men även det mest utmanande med att arbeta som lärare är att vårt uppdrag innebär att undervisa alla elever med vitt spridda förmågor och utmaningar. Trots att elevernas bakgrund och förutsättningar varierar avsevärt är deras grundläggande behov i mångt och mycket det samma. Om de inte upplever trygghet och gemenskap i skolan så kommer skolresultaten bli lidande oavsett hur undervisningen bedrivs.

När det gäller undervisningen anser jag att det är viktigt med en tydlig struktur så eleverna i förväg vet vad som kommer hända och vad som förväntas av dem. När lektioner följer en tydlig mall och eleverna inser att kravet jag ställer på dem är inte förståelse utan ansträngning så skapas det ett gynnsamt arbetsklimat eftersom de då inte behöver oroa sig för att svara fel eller be om hjälp.

För att få alla elever att vilja anstränga sig så strävar jag efter att skapa relevanta arbetsuppgifter med en så pass låg ingångströskel att alla kan förstå och komma igång på egen hand. Sedan behöver det även finnas en tydlig progression så att alla blir utmanade. En liknelse jag brukar använda när jag förklarar för eleverna hur jag resonerar i skapandet av arbetsuppgifter och prov är att jag försöker efterlikna en höjdhoppstävling där ribban från början ligger på marken och sedan höjs kontinuerligt tills alla har rivit ut sig. Att i en trygg miljö våga göra sådant som kan misslyckas eller bli fel är i mina ögon eftersträvansvärt då det är utvecklande att lära sig av sina misstag och något som både lärare och elever gynnas av.

Hur kan vi lärare använda ChatGPT?

ChatGPT står för "Chat Generative Pre-trained Transformer" och är en artificiell intelligens som är tränad på stora mängder av språkdata ...

Introduktion av programmering

Denna termin har jag börjat introducera programmering för mina elever i åk 7. Min plan för programmeringen i högstadiet består ...
/ / Lego, Programmering, Redaktion

Utmaningen i att göra bra prov

Jag har alltid gillat prov. Både när jag själv gick i skolan och nu som lärare. Som elev motiverades jag ...

Matematik för föräldrar

På alla skolor och i varenda klass som jag har undervisat i har jag träffat många föräldrar som mer än ...

Tack för denna termin!

Slutet av höstterminen är alltid en hektisk period som lärare. På jobbet ska de sista bedömningsuppgifterna snabbt rättas, betygen ska ...

Den fantastiska fusklappen!

Som undervisande lärare i NO behandlar jag och eleverna varje termin flera olika ämnesområden som innehåller mycket fakta, samt olika ...

Avtagande marginalnytta

Denna sommar har jag spenderat en hel del tid med att läsa många av de bloggar som Svedala kommuns förstelärare ...

Reflektioner från en nyanställd

Efter sex år på en och samma högstadieskola i en av grannkommunerna fick jag denna termin det stora nöjet att ...

 

Share Button

Undervisning och lärande