Elisabeth Thorsell

Elisabeth ThorsellMitt namn är Elisabeth Thorsell och har haft förmånen att vara lärare i snart 30 år, där jag varit klasslärare och då undervisat i läroplanens samtliga teoretiska ämnen. Som ämneslärare har jag specialiserat mig inom svenska och samhällskunskap för årskurs fyra till sex. Under mina år som lärare har jag utvecklat en stark förmåga att omsätta teoretiska modeller och forskning till konkret undervisning i klassrummet. Sedan tre år tillbaka arbetar jag på Spångholmsskolans mellanstadium i Bara.

Att kunna integrera aktuell forskning och pedagogisk teori i min undervisning är avgörande för att skapa meningsfulla och effektiva inlärningsmiljöer för mina elever. Jag strävar alltid efter att skapa engagerande undervisning där eleverna kan koppla det teoretiska till det praktiska och se relevansen i det de lär sig. Att använda flera sinnen genom att arbeta kreativt stärker elevens lärande och något som uppskattas i min undervisning.

Genom åren har jag haft möjligheten att experimentera med olika undervisningsmetoder och anpassa min undervisning utifrån elevernas individuella behov och förmågor. Att se mina elever växa och utvecklas i sina kunskaper är en av de mest givande delarna med mitt arbete.

Som förstelärare strävar jag efter att inte bara vara en förebild för mina elever, utan också för mina kollegor. Jag delar gärna med mig av min erfarenhet och kunskap till andra lärare och är öppen för samarbete och att lära av varandra. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla min undervisning och att tillsammans skapa en inspirerande lärandemiljö för våra elever.

Vi arbetar tillsammans för tryggare skola och samhälle!

Som förstelärare på Spångholmsskolan är jag stolt över att vara en del av en skola som är engagerad i att
Share Button

Undervisning och lärande