Elin Hasselberg

Elin Hasselberg

Jag heter Elin Hasselberg och är lärare i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Sedan år 2017 arbetar jag på Nils Fredriksson Utbildning, men har undervisat sedan 2009.

Jag blev lärare för att jag älskade skolan. Som ung tyckte jag att det var fantastiskt att varje dag få lära mig nya saker om allt från gravitationskraften till franska revolutionen eller hur man reder en sås. Det må låta pretentiöst, men det var möjligheten att få tända denna upptäckarglädje hos nya elever som gjorde att jag drogs till yrket.

Som yrkesverksam fick jag erfara att inte riktigt alla elever kommer till skolan med bildningstörst och en glupande aptit på att lära sig – för många finns det hinder att övervinna och eleverna har olika förutsättningar och olika skolerfarenheter med sig i bagaget. Men bildning och kunskap är för alla och mitt uppdrag är att göra kunskapen tillgänglig och lustfylld.

Skolans kompensatoriska uppdrag är ett av de viktigaste uppdragen för mig som lärare och för att kunna uppfylla det måste jag ha höga förväntningar på eleverna. De kan och ska lära sig ett avancerat ämnesstoff, men för att kunna ställa höga krav måste jag också ha låga trösklar. Därför arbetar jag mycket med förförståelse, har en tydlig progressionstanke mellan mina olika kurser och att låter eleverna samarbeta mycket i olika övningar för att kunna lära av varandra. Sist men inte minst försöker jag också låta min egen kärlek till mina ämnen synas: Att få lära sig något nytt är roligt, tillfredsställande och – inte minst – en rättighet för alla elever.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande