Charlotta W. Jonason

Charlotta Westberg Jonason
Charlotta Westberg Jonason

Jag heter Lotta och undervisar i svenska, engelska och tyska i åk 6–9 på Naverlönnskolan. Sedan många år är jag involverad i det internationella skolutbytet mellan Svedala Kommun och dess vänort Bergen auf Rügen. Jag är ämnesansvarig i engelska och ingår även i skolans digitaliseringsgrupp.

Som pedagog är jag positiv och engagerad och drivs av att på ett lustfyllt undervisningssätt få mina elever till att bli nyfikna, kreativa och engagerade. Genom att variera min undervisning med hjälp av så väl olika digitala verktyg som film, fysiska läromedel, drama, sång, musik mm försöker jag att bemöta varje elevs kunskapsnivå. Min dagliga utmaning och mitt mål är att få eleverna att växa, känna sig trygga, finna arbetsro och känna att de lyckas. Något som också sporrar och utmanar mig är att hålla mig á jour med utvecklingen av digitala redskap och sprida min kunskap till mina kollegor i vårt gemensamma pedagogiska arbete.
Jag verkligen älskar att vara lärare.

Charlotta W. Jonason

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande