Caroline Nilsson

Caroline NilssonMitt namn är Caroline Nilsson och jag arbetar som lärare på Anpassad grundskola på Kyrkskolan i Svedala. Här har jag varit sedan 2022. Jag är legitimerad lärare F-6 sedan 2003 och behörig i de flesta ämnena upp till årskurs 3, SO, svenska och matematik upp till årskurs 6.

Som lärare är jag engagerad och jag brinner för mitt yrke. Att arbeta inom Anpassad Grundskola är nytt för mig och jag lär mig nya saker varje dag. Läraryrket är fullt av möjligheter och utveckling även för mig som lärare och det är just detta som driver mig framåt.

Viktigast för mig är eleverna. Deras lärande, välmående och rätt till en välfungerande skoldag. Att skapa en tydlig struktur i både skoldag och lärmiljö är i fokus för mig.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande