Björn Sahlin

Björn Sahlin
Björn Sahlin

Mitt namn är Björn Sahlin och jag är förstelärare på Klågerupskolan där jag varit anställd sedan 2018. Jag är legitimerad lärare i matematik för årskurs 1-9 samt i NO och Teknik för årskurs 1-6. Just nu undervisar jag i matematik, NO och teknik i årskurs 4-6. Tidigare har jag haft anställning som lärare i Lund och Helsingborg. Jag är även författare till två läromedel, Hundnapparen och Lägertjuven, som vänder sig till årskurs 4 – 6. I dessa läromedel kopplas läsförståelse samman med matematik.

I klassrummet försöker jag så ofta jag kan arbeta med den kinesiske filosofen Konfucius ord i tankarna “Jag hör och glömmer, jag ser och minns, jag gör och förstår”. Likt många elever har jag själv svårt för att ta in ny kunskap bara genom att lyssna eller läsa. Därför strävar jag efter att som första steg i så stor utsträckning som möjligt förstärka inlärningen med bilder och filmer. Men för att nå ännu längre och få eleverna verkligen att förstå gäller det att låta dem göra. Bara genom att låta eleverna röra sig runt i klassrummet likt elektroner i en ledningstråd får de bättre förutsättningar att förstå hur man kan få en glödlampa att lysa. Eller att i matematikundervisningen låta eleverna skapa egna uppgifter istället för att bara lösa färdiga problem.

Utöver detta är det såklart viktigt att ha kul och kunna skratta tillsammans med eleverna och bemöta dem med ett leende varje dag.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande