Bengt Christensson

Bengt Christensson
Bengt Christensson

Jag heter Bengt Christensson och har jobbat som lärare på Klågerupskolan sedan 1981. Min lärarlegitimation ger mig behörighet i trä- metallslöjd och matematik. För närvarande undervisar jag endast i trä- metallslöjd. Elevgruppen omfattar så3 – så9. Jag har en ledande funktion i den fortbildning som nu genomförs bland kommunens slöjdlärare. Dessutom är jag en drivande kraft i skolans traditionsgrupp som arrangerar terminsavslutningar och andra återkommande evenemang.

För mig är en bra relation till eleven nyckeln till optimal inlärning. Jag ser det som en utmaning att på bästa sätt kunna individualisera för att ge var och en bästa förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter.

Tydlig struktur och fastlagda lektionsrutiner är viktigt. Trots detta är jag nyfiken på att prova nya undervisningssätt och variera hur jag tar mig an olika arbetsområden. Både utefter egna idéer och aktuell forskning.

Jag vill utmana mina elever till att tänka utanför komfortzonen och hitta sina egna idéer avseende tillverkningsobjekt, material, metoder och tekniker. Ofta har jag lika många olika tillverkningsobjekt som jag har elever under en slöjdlektion, detta trots att det finns ett gemensamt arbetsområde. Ofta inleder jag med att eleven sätter upp ett individuellt mål för lektionen, ett mål som sedan utvärderas vid lektionsslut. I elevernas utvärderingar ser jag möjligheter att ytterligare utveckla undervisningen.

Jag vill visa på glädjen att uttrycka sig i skapande verksamhet och ta vara på den kreativa bit som slöjdämnet verkligen erbjuder. Jag anser det även viktigt att förmedla värdet av de praktisk-estetiska ämnena, inte bara som vardagskunskaper utan även som stimulans för sinnen, fantasi, skapande, självförverkligande m.m.

Mina inlägg

Från en bubbla till en annan

Rasten är slut och lektionstiden börjar. Grovt tillyxat ersätts fria aktiviteter av styrda. Uteaktivitet blir till inne-verksamhet. Rörligt blir till ...

Fjärrundervisning – bedömningens dilemma

Efter ett antal lektioner med Google Meet som kommunikationsmedel med eleverna uppkommer en del tankar kring lärandet och bedömningen. Vid ...

Fjärrundervisning – när gruppdynamiken tog en paus

Aldrig har det väl blivit så tydligt?  Vi har en elevgrupp med ett antal individer som på olika sätt ska ...

Inspirera till skapande med eller utan fysiska föremål

Att inspirera sina elever utgör en av grundpelarna till det utförda arbetets kvalitet. Om arbetet dessutom är så pass omfattande ...

Arbetsområdet som gick fel

Till skillnad från mycket annat bloggande där framgångar i undervisningen beskrivs vill jag nu berätta om motsatsen. Ett arbetsområde där ...

Distansundervisning i praktiskt ämne – är det görligt?

Ständigt ställs vi inför utmaningar i vår lärargärning. Vi lägger ner jobb och möda på att utveckla vår undervisning hela ...

Med backspegel som verktyg mot framtiden

När vi pratar om ekorrhjulet tänker vi förmodligen främst på hur vuxenlivet kan se ut när man ska hinna med ...

“Ska vi kunna det här eller ska vi bara göra det”?

Frågan från den elev som jag har framför mig kan ha sitt ursprung i olika orsaker. Den avslöjar ett tänk ...

I en skog av hinder eller i möjligheternas rike?

Rubriken illustrerar frågan som jag högst spontant slängde ut till mina högstadieelever vid lektionsstart för några veckor sedan. Jag syftade ...

Utvecklingssamtal – en spännande del av jobbet

Med ålderns rätt har jag vid det här laget varit med om ganska många typer av utvecklingssamtal. Olika både på ...

Att arbeta i process

Ibland längtar jag efter lektioner där jag ger en uppgift vid lektionsstart, eleverna jobbar (på sin egen nivå) och vid ...

När lärandet blir synligt – uppföljningsfrågor vid lektionsslut

Efter några år i yrket slogs jag av att eleverna genomförde sin lektion utan större eftertanke. När jag släppte klassen ...

Första mötet bildar norm

Vi har gått och tittat på varandra ett tag, eleverna i min blivande elevgrupp och jag. Vi har sett varandra ...

En skola skapar sig profil – från vision till verklighet

Vi stod där med en nybyggd skola, nyanlagd skolgård, ny utrustning och nya läromedel.  Framför oss hade vi uppgiften att ...

Logiskt tänkande – hur svårt kan det vara?

Alla har vi ibland eleven som står inför en uppgift och som utan att först ha gjort ett försök själv ...

Att dokumentera systematiskt

Det är i slutet av terminen och det är dags att göra bokslut. Du ska betygsätta dina elever och plockar ...

Bekväm med begrepp

Det finns i grundskolan ett flertal ämnen där begreppen intar en särställning för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna ...

Aktiv elev – men effektiv?

Vid lektionsavslut frågar jag ofta eleverna vilka som är nöjda med sin arbetsinsats. Jag kan ibland förvånas över somliga elever ...

Studieteknik – mer än bekvämt sittande, lugn miljö och bra belysning!

Vikten av att tillämpa rätt studieteknik är för många pedagoger ett återkommande inslag i undervisningen. Det talas om hur du ...

Genus och jämställdhet, tankar ur ett klassrumsperspektiv

Ibland låter jag mina elever granska elevarbeten från någon annan klass. Uppgiften är att eleverna ska försöka avgöra om det ...

Med koll på lärandemål

Varje pedagog vet att undervisa är en sak. Att eleven efteråt kommer ihåg eller kan det stoff som undervisningen gav, ...

“Men tänk om det blir fel Bengt”!

Kanske har du hört uttrycket ett antal gånger från elever som p.g.a. osäkerhet initialt hellre avstår från att genomföra en detalj/moment ...

Säkerhetstänk med eleverna

”Hur vågar du ställa elever vid slöjdsalens maskiner? Är du inte rädd att de skadar sig”?  Den frågan får jag ...

Frågeord som arbetsredskap

”När Var Hur” hette den serie av årsböcker som under DN:s förlag utgavs från 1945 – 2008. Titeln är kort ...

Mobil i klassrummet – tillgång eller belastning?

Smartphonen har gjort sitt intågande i allas vår tillvaro och påverkar på olika sätt vardagsrutinerna. För elevernas del var det i ...

“Vad ska jag göra nu Bengt”?

Kommentaren i rubriken kan vara helt berättigad men här  tänker jag belysa när den används som ett verktyg för att ...

Ett ämnes berättigande

Vad är anledningen till att vi har de skolämnen som vi har? Och vilket berättigande har ett skolämne? Vi pedagoger ...

Föräldrars reaktion på elevens skolresultat

Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar. I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll ...
Share Button

Undervisning och lärande