Anki Samuelson

Anne-Christine Samuelson
Anne-Christine Samuelson

Det är jag som är  ”Anki”  Samuelson, sedan höstterminstarten jobbar jag  på Naverlönnskolan i Svedala. Jag är legitimerad mellanstadielärare och undervisar förnärvarande i svenska, engelska  och SO i åk 5. Jag är klassföreståndare i en av de tre klasserna. Eftersom jag även är dramapedagog använder jag drama som pedagogisk metod regelbundet i undervisningen och upplever att detta skapar lust att lära! Har tidigare jobbat på flera olika skolor med musik och kulturprofilerade klasser.

Jag har en holistisk syn på inlärning, jobbar gärna tematiskt, ämnesövergripande med utgångspunkt i autentiska händelser.  Värdegrundsarbetet med eleverna bidrar till ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna får utlopp för sin kreativitet, vågar anta utmaningar i undervisningen och naturligt befinna sig i utvecklingszonen. I mitt klassrum blandas estetiska lärprocesser med digital teknik, vi arbetar aktivt med att integrera våra Chromebooks i det dagliga arbetet.

Efter många år i yrket är jag fortfarande nyfiken och vill fortsätta utvecklas. De senaste åren har jag deltagit i/lett kollegialt lärande gällande BFL, mattelyftet, läslyftet. Detta tycker jag är god kompetensutveckling. Här samspelar forskning och beprövad erfarenhet och det finns tid för goda pedagogiska samtal som ger nya infallsvinklar och inspirerar till fortsatt utveckling av undervisningen.

Mina inlägg

Att skapa goda förutsättningar

I Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning, som kom ut i september i år, kan vi läsa vad som främjar studiero i klassrummet. Det ...

Drama som drivkraft

Drama betyder handling och är ett sätt att lära genom att aktivt identifiera sig med fiktiva karaktärer. Engagemang skapas hos ...

Funderingar kring den fysiska lärmiljön – möjligheter och begränsningar

Mitt klassrum är speciellt- vi har ena halvan av ett stort klassrum som delats av med en vikvägg, vilket gör ...

Uppbyggnad pågår!

I våras lämnade jag min sexa och vid läsårsstarten var det dags för  en ny 4:a!  Det är ju alltid ...

Momo och kampen mot Covid-19!

Tiden går men vart tar den vägen? Går tiden lika fort hela tiden? Vad är tid? Tänk om man kunde stoppa ...

När det lilla utttrycker det STORA del 2

Denna bloggen är del 2  av  När det lilla uttrycker det STORA - om diktskrivning i åk 6 och Relationen ...

När det lilla uttrycker det STORA , del 1

Om diktskrivning i åk 6 utifrån form och innehåll Under förra terminen hade mitt arbetslag förmånen att tillsammans med Jan ...

“Learning by doing!”

I vårt tematiska arbete “Mitt hållbara liv” på Naverlönnskolan i årskurs 5 i Svedala fokuserade vi först på det sociala ...

Mitt hållbara liv!?

När eleverna återvände från julledigheten var det också starten för vårt nya ämnesövergripande tema “Mitt hållbara liv!?" i åk  5 ...

Passa in!?

“Vi ska ta över, vi ska ta över världen, och vi ska aldrig skada varandra mer, vi ska slåss mot ...

Lagom är inte bäst!

Vid höstterminstarten i år genomförde Svedala kommun en omorganisation av skolverksamheten eftersom den nya Aggarpsskolan (åk 4-9) togs i bruk ...

Klart jag bryr mig!

I dessa tider när den politiska kartan ritas om i vårt land och vårt demokratiska system står inför stora utmaningar ...

Att låta unga leda lärande

Under läsåret har vi genomfört musikalen“13”,  ett skapande skola projekt om tonårslivets berg och dalbana. Elever ur årskurs 6 på ...

Att göra det osynliga synligt

Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss som individer, våra relationer till andra människor och hela samhället ...

Att ha huvudrollen i sitt eget liv

“Vänta! Ska nörden komma på din fest? Bestäm dig nu, du får välja: Vi eller…. det där!” Robyn, som är ny ...

Vi är varandras arbetsmiljö

Vad står vi för på vår arbetsplats? Hur efterlever vi våra värdeord hållbarhet, öppenhet, engagemang och mod i förhållande till ...

Det funkar! Funderingar kring framgångsfaktorer

Jag har jobbat i Svedala kommun i snart tre år.  Slumpen(?) har gjort att jag nu har min tredje femteklass ...

1000 etiska ställningstagande om dagen?

Viktiga val i vardagen skapar varaktiga värden! I vår lärargärning måste vi ständigt ta etiska ställningstaganden, inte bara i förhållande till ...

Bygga broar för framtiden

Vad händer när man låter två femteklasser från helt olika sociokulturella bakgrunder träffas och reflektera och diskutera religion och livsfrågor? ...

Autentiska lärsituationer skapar lustfylld språkutveckling

Att släppa taget om läroboken i engelska, del 2 Language is the primary tool human beings use for thinking, communicating ...

Att släppa taget om läroboken i engelska

Redan i åk 4 började vi en medveten satsning  på att  digitalisera undervisningen genom att använda Google Classroom. I engelska ...

Skapande skola skapar möjligheter

Ofta önskar vi att vi hade mer resurser till vårt förfogande i undervisningen, något att tänka på då är att ...

Vad hände sedan?

I den lilla skolvardagen är vi med och skapar något som vi oftast inte får ta del av nämligen ”Hur ...

Att lära för hållbar utveckling – metod musikal

“Du kan göra skillnad för vår miljö så sluta snacka och var slö, för du kan spara på vår jords ...

O/LIKA – ett ämnesövergripande arbete

Ämnesövergripande arbete om allvarliga saker på ett lustfyllt sätt utifrån "Billy Elliot" Efter vår spännande rundtur bakom scenen på Malmö ...
Share Button

Undervisning och lärande