Anna Palm

Anna PalmMitt namn är Anna Palm och jag arbetar på Klågerupskolan. Där började jag 2016 efter att tidigare ha jobbat många år i Malmö. Jag är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. På Klågerupskolan undervisar jag i årskurs 6-9.
För mig är det viktigt att skapa och ha bra relationer med mina elever. Elever som möter intresserade och engagerade vuxna i skolan känner sig trygga. Samtal under lektionen eller på rasten hjälper mig att förstå hur eleverna uppfattar undervisningen, vad de behöver hjälp med och hur vi tillsammans kan arbeta vidare.

Språkutvecklande arbete är ett område som engagerar mig och något som jag hela tiden vill lära mig mer om. Jag tror på att vi kan stärka elevers språk genom att läsa och skriva mycket, varierat och medvetet. Här är samarbetet med skolbiblioteket viktigt och nödvändigt.

Att utveckla sin professionalism är att fortsätta utvecklas som lärare. Möten med kollegor och att lära nytt tillsammans ger inspiration och en vilja att utvecklas. Jag tror att denna vilja att lära sig mer och låta sig inspireras av skolforskning skapar en hög kvalité på undervisningen.

God undervisning behövs för att leda eleverna framåt och att genom sin undervisning få följa eleverna under ett antal år och se dem utvecklas både inom skolämnena och som personer är fantastiskt spännande. Det är därför jag tycker om att vara lärare.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande