Anna Lorentzon

Anna LorentzonHej, Anna Lorentzon här! Jag arbetar på Naverlönnskolan, vilket jag har gjort sedan 2019. Jag är legitimerad lärare i svenska, matematik, SO och NO i åk F-6, men har endast undervisat på mellanstadiet och då främst ämnena svenska/ SO. Under mina år som lärare har jag kommit att undervisa i flera utmanande grupper. Att utveckla mitt ledarskap i klassrummet driver mig ständigt att söka nya kunskaper och metoder för att skapa arbetsro.

Besöker du mitt klassrum kommer du att mötas av ett gott klassrumsklimat där det finns plats för alla röster att bli hörda. Elever som tar ansvar över sitt skolarbete och de tar hänsyn till varandras olika behov. De känner tillit och är trygga med att jag har kontroll över vad som sker i klassrummet. Jag har höga förväntningar på mina elever, är mån om dem och vill att de ska utvecklas efter sina förutsättningar.

När jag tar emot en ny klass med fyror fokuserar jag mycket på läsning och läsförståelse och utgår då gärna från en skönlitterär bok. Boken ska förutom en gemensam läsupplevelse utveckla elevernas förståelse för olika texters struktur och språk. Under läsningen underhåller även eleverna sin “läskondis”, vilket ger dem bättre förutsättningar att i framtiden ta sig igenom de allt längre texterna. Läsning och strukturerat arbete med skönlitterära texter ökar elevernas läsförståelse, vilket gynnar kunskapsinhämtning i alla ämnen.

Inga inlägg hittades.
Share Button

Undervisning och lärande