Scroll To Top

Andreas Ekblad

Det är jag som är Andreas och en av förstelärarna i Svedala Kommun. Jag har i botten en grundskole-lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik genom åren och har lagt fokus på elever i behov av stöd i matematik. Jag har även utbildning inom arbete med likabehandling inom skolan.

Min undervisning bygger på några grundpelare:

  • Undervisningen ska bygga på goda erfarenheter och vara forskningsbaserad.
  • Alla elever ska lyckas i klassrummet.
  • Undervisningen siktar alltid högt, jag har höga förväntningar på eleverna.
  • Alltid vara närvarande och aktiv i elevernas lärande.

Jag har tre intressen som lätt kan knytas till min arbete som lärare:

  1. Ett stort intresse för matematik, tycker matematik är fascinerande och spännande.
  2. Didaktik, hur lärandet går till och hur det organiseras, har alltid varit intressant område som jag läser mycket om.
  3. IKT, information och kommunikationsteknik, inom skolan är även det ett stort intresse som upptar min tid.

Marathon

Har du sprungit ett marathon någon gång? Om du inte har sprungit alla de 42.195 metrarna så kanske du kan ...

Programmering 2.0

I den reviderade LGR 11 som börjar gälla från höstterminen 2018 har digitaliseringen i skolan lyfts fram tydligt. Tittar vi ...

Träna, träna, träna och träna ännu mer!

Som lärare i matematik funderar jag mycket på hur elevernas resultat i matematik kan förbättras. Det är självklart massor av ...

GeoGebra – undersökande arbetssätt i matematik

Under sista delen av höstterminen har vi arbetat med geometri i matematiken åk 7. Arbetat har varit praktiskt och teoretiskt ...

Digital Kompetens

I våras skrev jag ett blogginlägg om att Stärka elevernas digitala kompetens. Detta inlägget är fortsättningen på det jag skrev i våras ...

Framgångsrika lärare – tre faktorer

För ett tag sedan läste jag om att man i Norge bedriver forskning om vad det är som göra att ...

Delaktighet i skolan

Så här i slutet av terminen vill man så klart göra avslut och stämma av arbetet med eleverna i skolan ...

Stärka elevernas digitala kompetens

I torsdags (9 mars) förtydligade och förstärkte regeringen våra kursplaner, läroplaner och ämnesplaner i grundskolan och gymnasieskolan. Regeringens syfte är ...

Multiplikationstabellerna

Just nu arbetar vi med multiplikation, allt för att eleverna ska känna sig säkra inför nationella proven i åk 6 ...

Faktatexter i NO…igen

Just nu arbetar vi med tema Alfred Nobel under NO-lektionerna i årskurs 6. Jag har hämtat mycket inspiration från Nobelmuseet, här ...

Uppgifter i teknik

Vi närmar oss nu halvtidsvilan på höstterminen 2016 och jag lovat mina elever i åk 6 att de ska få vet ...

Matriser – ett sätt att få eleverna att förstå!

Så här i början av läsåret funderar säker de flesta av oss lärare hur vi ska få fler elever att ...

Problemlösning – att arbeta som en matematiker!

Under vårterminen har vi arbetat intensivt med problemlösning med eleverna i åk 3. Vi har följt modulen Problemlösning i Skolverkets ...

Förmågor i matematik

Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla ... vi lärare och eleverna ...

Blogga med eleverna

I augusti 2013 blev Gustav (min mattekollega), jag och våra elever med blogg. Vår Matteblogg.se föddes och vi fick ett nytt digitalt verktyg ...

Two Stars & a Wish!

Just nu förbereder sig Marbäcksskolans 3:or för nationella prov. En viss nervös stämning råder bland oss alla. Ena dagen ser ...

Att vara stolt eller skryta?

Sitter och bläddrar igenom en del bloggar som jag gärna följer. De flesta texter skummar jag igenom, får en liten ...
Share Button

Undervisning och lärande