Pop up school – Don´t try, do

Det här inlägget är är ett gemensamt projekt skrivet av två av förstelärarna på Spångholmsskolan i Bara.

Några dagar i vecka 3 representerade vi, Annica Eld och Mattias Dahlberg, vår skola under BETT-mässan i London. Eftersom vi under en av dagarna hamnade i samma arbetsgrupp och delade upplevelsen tänker vi göra gemensam sak i ett inlägg.
Det handlar om Pop up school – att våga sätta igång något nytt, från grunden.


Pop up school

IMG_1171Under en dag i de kylslagna och ruffiga lokalerna på The Old Truman Brewery på Brick Lane i London hade vi åtagit oss uppgiften att tillsammans med åtta andra för oss okända människor “starta” en Pop Up-school. I korthet innebar det att tio personer med skolanknytning från olika delar av Sverige under en förmiddag samlades och spånade idéer och utarbetade en vision för vår “nya” skola samt  två lektionspass kopplade till denna.

Vid lunchtid skulle vi bli serverade 20 engelska elever i 12-13 årsåldern i prydlig skoluniform som vi skulle genomföra projektet med. Under en eftermiddag skulle de ställas inför en okänd uppgift inbakad i svensk skoltradition…


Arbetet började i ett uppblåsbart klassrum…

Efter en ultrakort presentationsrunda var arbetet tvunget att komma igång. Vi hade en tydlig deadline och vi var helt enkelt tvungna att prestera. Temat och mantrat för hela arrangemanget på Truman Brewery var: Don´t try – do och det var så det fick bli.

IMG_1153 (1)Det vi hade tillgång till var ett litet uppblåsbart klassrum med små kuber att sitta på, papper och pennor, en klassuppsättning I-pads laddade med diverse appar och en TV-monitor som vi kunde koppla upp oss till.

 


Våra riktlinjer och vår vision

Det gemensamma namnet på lärandeprocessen var ”The digital You” och skulle omfatta någon form av källkritiskt arbete samt kreativ produktion (text, bild, film, ljud etc) för olika mottagare. Till stöd hade vår “skola” tillgång till iPads för alla elever.

IMG_1154Innan arbete satte igång presenterade vi oss. Presentation utgick från att vi skulle berätta om hur det ser ut utanför vår dörr. Vår tolkning av detta är att våra yrkesroller inte skulle styra rollfördelningen och arbetet. När arbetet väl var igång intog vi trots att vi inte visste så mycket om varandra, olika roller. Någon kom med många idéer, någon var drivande, någon mer inlyssnande och avvaktande men alla bidrog till att gruppen tog sig framåt i arbetsprocessen.

Det första vi var tvungna att ta tag i var vår skolas vision. Diskussionerna i gruppen böljade fram och tillbaka och de egna intressena och erfarenheterna lyste igenom. Tidspressen gjorde att vi trots detta ganska snart snävade in oss och började komma med idéer kring det vi bestämt oss för.

Idén till en vision föddes och utgick ifrån en uppmaning som vi tänkte skulle fungera peppande för eleverna men även stå för värden vi ville att eleverna skulle få med sig. Det blev så här:

The world needs you, your courage, your curiosity and your commitment.

En minut före lunch hade vi både bestämt oss och utarbetat en plan för eleverna och deras eftermiddag och vi var redo för de engelska eleverna. Eller?


Dags att testa våra idéer

Steg 1 – brainstorm

IMG_1200Tio vuxna svenskar och 20 engelska elever klämde in sig i vår uppblåsbara skola och drog igång arbetet. Elevernas första gemensamma uppgift blev att lyfta fram olika världsproblem som vi står inför och som de tycker att vi behöver ta itu med. Eleverna jobbade i grupper om fyra eller fem med Ipads där de i ett gemensamt dokument i appen Titanpad skrev ner olika världsproblem. Det dök upp såväl sexism, som IS, USA, miljö, ekonomi och en åldrande befolkning. Alla grupper kunde inspireras via TV-monitorn där alla gruppers anteckningar dök upp.

Steg 2 – urval och inriktning

Varje liten grupp fick i uppdrag att välja ut ett världsproblem att jobba kring. Uppgiften var att skapa en presentation som övertygade resten av de närvarande att det var just detta problem som är det viktigaste och mest akuta att ta itu med. I arbetet var eleverna tvungna tänka på om källorna var trovärdiga eller inte och motivera valet av källor. Det var lite lurigt för oss att kontrollera. Hemma i Sverige börjar vi bli duktiga på att hitta källor att lita på. I ett främmande land kände vi oss inte alls lika säkra. Det kändes dock som våra engelska kollegor gjort ett grundligt arbete och eleverna navigerade bestämt och rätt. Med granskat material i ryggsäcken fick eleverna ge sig i kast med nästa steg.

Steg 3 – arbete med källor och presentation

I sista steget skulle eleverna på ett kreativt och digitalt sätt informera och övertyga alla andra i klassrummet om att just deras problem är det viktigaste att satsa på.

IMG_1211Eftersom vårt klassrum var ett mycket begränsat utrymme och för att uppgiften krävde viss enskildhet gav vi eleverna friheten att gå iväg och jobba var de ville. The Truman Brewery är stort. Mycket stort. Och det fanns långbord med dingnande med fika och dricka till alla svenskar med pedagogisk anknytning. Det första som hände när vi släppte eleverna fria att arbeta var att de splittrades och spreds i de enorma lokalerna och  tokfikade. Vi var nog flera i gruppen som började fundera på om det här var ett klokt drag av oss. Men som sagt Don´t try – do.

Eleverna hittade varandra så småningom och vid avtalad tid hade alla grupper både ett ämne, tankar och argumentation kring källor och en presentation. Det vi fick uppleva var:

  • Bildspel med egenritade bilder och fakta kring IS och källor.
  • Kahoot om överbefolkning
  • Prezi-liknande presentation om fattigdom

IMG_1219

Utvärdering

Några av eleverna i gruppen var utvalda att utvärdera vårt arbete, vi visste inte vilka dessa var under själva arbetet. Det som var slående vid utvärderingen tillsammans med dessa elever var hur mycket de uppskattade det fria arbetet där läraren inte hela tiden styrde arbetet. De upplevde att de fick utrymme och frihet under ansvar som det uppenbarligen inte var vana vid. Eleverna lyfte också fram att vi var väldigt uppsökande och närvarande i deras arbete, inte bara kopplat till innehållet utan även i vår coaching kring hur de kunde göra. Eleverna framförde också viss kritik, bl a tyckte de att målet med uppgifterna var lite för otydligt.


IMG_1205Allt som allt var det en intensiv och spännande upplevelse som gav oss positiva erfarenheter och nya kontakter. Det var en befriande känsla att trycka på gasen och bara köra. I skolans värld är det inte ovanligt att långdragna diskussioner, för mycket eftertanke och för många viljor kan göra att glöden falnar och lite eller inget blir gjort. Vi tycker att det är viktigt att ibland ta tillvara på ett infall och köra på, kasta sig ut i det okända. Vi funderar över om arbetssättet efter modellen Don´t try – do! fungerar i vår skolvardag, t ex i arbetslaget eller under en studiedag. Eller var det goda arbetet i lärargruppen i Old Truman Brewery knutet till de faktum att vi inte kände varandra och inte behövde ta hänsyn till invanda roller och mönster?


Frågeställningar:

  1. Fundera på några situationer eller tillfällen där det hade varit gynnsamt med ett högre tempo för att få saker gjort.
  2. En grupp behöver flera roller för att balansen ska bli bra. Vilken roll har du?
  3.  Hur påverkar förväntningar och roller arbetet med skolutveckling på din skola?
  4. Vad kan ni göra för att bryta dessa mönster till en positiv utveckling?
Share Button
Om författaren

En reaktion på ”Pop up school – Don´t try, do”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *