Goda relationer i klassrummet

I vårt utvecklingsarbete på NFU, har vi de senaste åren arbetat med temat elevers kognitiva motivation. Vi har tagit oss an ämnet från flera olika håll, bland annat via lektionsdesign men även via vikten av repetition. Nu har vi närmat oss temat ur relationell synvinkel. Att relationen mellan lärare och elev är av väldigt stor vikt, har jag skrivit om tidigare men det är en aspekt av pedagogik som förtjänar att lyftas igen. Fortsätt läsa Goda relationer i klassrummet

Share Button

Tänk att få vara lärare! En hyllning till läraryrket.

Det är snart dags att säga hejdå till mina treor. Hur i hela friden ska det gå till? Jag har ju fått följa de här unga människorna i tre år nu. Vi har fått uppleva mycket tillsammans. Vardagen har pågått, mitt under covid – kris och år där vi har fått uppleva krig på närmare håll än på länge.

Fortsätt läsa Tänk att få vara lärare! En hyllning till läraryrket.

Share Button

Familjerast – lite av en berg-och-dal-bana!

– Vad ska vi göra idag?familj

– Jag vill leka “floor is lava”.

– Det vill inte jag. Jag vill spela vägg.

– Kan vi inte leka skola?

Det är onsdag, klockan är 11.00, och det är dags för familjerast i vår klass. Eleverna sitter i sina familjegrupper och de har just börjat planera för dagens rast. Vi pedagoger håller oss i bakgrunden och observerar och lyssnar.

Fortsätt läsa Familjerast – lite av en berg-och-dal-bana!

Share Button

Det är svenska som gäller här Del 3: Nu ska vi fira!

Mina senaste blogginlägg har handlat om hur vi kan inta ett interkulturellt synsätt i skolan. Det är en utmaning för skolan och inte minst för mig som lärare som är född och uppvuxen i Sverige inom normen för “svensk kultur”. Hur lyfter vi allas språk och kultur? Hur stärker vi elevernas identitet och på vilket sätt kan vi försöka uppfylla allas lika värde utifrån dessa begrepp? Med små medel tror jag att vi kan göra stor skillnad.

Påsken står för tröskeln. Den traditionella ”svenska” påsken med tillhörande traditioner får enligt min erfarenhet ofta ta väldigt stor plats i skolan. Likaså när julen så småningom bankar på dörren. Jultemadagar och påsktemadagar står på schemat och personal och elever är ofta väldigt engagerade. Det är kanske i dessa tider som det monokulturella synsättet blir väldigt tydligt. Vilka andra högtider lyfter vi fram och ställer jämlikt med dessa? Vem är det som styr vilket undervisningsinnehåll vi ska fokusera på kopplat till högtider och traditioner? Fortsätt läsa Det är svenska som gäller här Del 3: Nu ska vi fira!

Share Button

Vad sitter i väggarna?

Under hösten 2022 läste jag kursen Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som jag deltog i via Borås Högskola. Kursens syfte var att kursdeltagarna skulle bekanta sig med vetenskapliga metoder och modeller för att identifiera förutsättningar och behov av utvecklingsarbete på vår arbetsplats. När jag inledningsvis tänkte på förutsättningar och behov av utvecklingsarbete började jag fundera kring vad  utveckling är och när det sker? Definitionen av utveckling är förändring. När vi förändrar något kan vi utveckla något. Syftet med de förändringar som sker inom skolans värld är oftast att de ska ske en förbättring genom förändringen men ibland kan utvärderingar visa att det snarare skett en försämring genom förändringen vilket kan betyda att det måste ske ännu en förändring för att nå en förbättring. Summa summarum så är alltså syftet att det ska ske förändringar men vad krävs då för att en förändring ska ske? När jag fick reda på att kursens uppgift var att identifiera förutsättning och behov  av skolutveckling på min arbetsplats kände jag att jag ville undersöka vilka faktorer som påverkar intresset och engagemanget hos personalen kring utvecklingsarbete. Att hitta kärnan till vad som skapar engagemang kände jag var något som var angeläget för att få med personalen i skolans kvalitetsarbete som utvecklingsgruppen driver.  Fortsätt läsa Vad sitter i väggarna?

Share Button

Undervisning och lärande