Språket utvecklar matematiken

På våren i årskurs 3 är både lärare och elever väl medvetna om att de nationella proven börjar närma sig. Vi lärare måste lugna de elever som känner sig nervösa, stötta de som känner att de inte kommer att klara dem och ge de som vi upplever inte bryr sig ett dugg bättre självförtroende i … Fortsätt läsa Språket utvecklar matematiken

Matematik-något för alla!

Matematik finns överallt! Hur många matematiklärare har inte sagt det? Stämmer det då att matematiken finns överallt eller det är bara en klyscha? Under den senaste tiden har eleverna i årskurs fem arbetat med att skapa sitt drömrum. De började med att fundera vad de önskade i sitt rum och gjorde sedan en skiss över … Fortsätt läsa Matematik-något för alla!

Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning

Vi har nyligen genomfört de nationella proven i matematik för åk 3. Utfallet och resultatet blev mycket bra. Vårt förhållningssätt kring förberedelserna inför provet har varit att se de nationella proven som en naturlig del i undervisningen, inte som ett enskilt och isolerat mål i sig. Det goda resultaten förvånar inte oss. Vi har lyckats … Fortsätt läsa Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning

Nästa steg i matematik – utmana alla elever

Denna termin har jag valt att fokusera på matematik och som jag skrev om i mitt tidigare inlägg, började jag genom att fördjupa mina kunskaper om det språkutvecklande arbetssättet. I detta inlägg valde jag att titta närmare på de elever som ständigt behöver utmaningar; de elever som behöver få möjlighet att få en relevant stimulans för att … Fortsätt läsa Nästa steg i matematik – utmana alla elever

Med begrepp i matematiken

För några år sedan läste jag Andreas Ekblads blogginlägg på Kvutis, där han beskrev sitt arbete kring förmågorna i matematik. Jag nappade på idén och startade ett liknande arbete. Vi har i klassen under år 1 och 2 samlat begrepp, uttryck och metoder som hör till de fem förmågorna. Dessa har vi satt upp vid respektive … Fortsätt läsa Med begrepp i matematiken