Motivation och inställning till lärande

Motivation

I mitt förra inlägg – “Förväntningar och beröm – när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt” skrev jag om beröm och att det måste ges på rätt sätt, i lagom dos och med tajming för bästa effekt och att det rent av kan vara skadligt att ge beröm på fel sätt.

Att ge beröm till elever innebär en”yttre motivation”. Den ”inre motivationen” är elevernas egen lust och drivkraft som tar dem framåt.

Fortsätt läsa Motivation och inställning till lärande

Share Button

Malmö, Svedala – Alla behöver genrepedagogik

Jag är ny på jobbet, både i Svedala kommun och som förstelärare. Jag har tidigare tittat på denna förstelärarblogg när jag arbetat i andra kommuner så att själv vara författare här nu är både ärofyllt men samtidigt en stor utmaning. Innan jag kom till Svedala fick jag höra att Svedala kommun är en kommun som ligger långt fram i skol– och pedagogiska frågor och då är det klart att jag funderar över vad jag kan jag bidra med till denna blogg?

Fortsätt läsa Malmö, Svedala – Alla behöver genrepedagogik

Share Button

Grodyngel och språkutveckling

Många av mina elever som jag haft under åren som lärare har under månaderna april, maj varit med om en spännande observation i NO. Jag tar med grodrom till skolan. Vi behåller och tar hand om våra små djur och ser hur de utvecklas i några månader för att sedan släppa ut dem i sin naturliga miljö igen. Jag uppmanar mina elever att bli vetenskapsmän och studera och reflektera över vad de ser, ställa frågor och söka svar på sina frågor. Det är alltid ett stort engagemang bland mina elever och det språkas mycket kring vad som händer och sker i akvariet. I detta språkande kan alla elever vara med och utveckla sitt språk och sina kunskaper. Alla är engagerade, även de som inte talar så ofta eller befinner sig i svårigheter lyfts fram vid detta arbete.

Fortsätt läsa Grodyngel och språkutveckling

Share Button

Lyssningsläsning – hur går det?

Den här terminen har våra elever på Klågerupskolan fått ta del av de tjänster som Inläsningstjänst har att erbjuda i form av inlästa läromedel. Eleverna har sedan januari kunnat lyssna på sina läromedel i olika ämnen på ett nytt sätt. Vilket lyft för elever med lässvårigheter! Fortsätt läsa Lyssningsläsning – hur går det?

Share Button

Relation för lärande

Det händer när jag startar ett nytt arbetsområde i en klass att jag är osäker på om alla elever kommer att klara målen för arbetsområdet. Det är säkert inget ovanligt. Våra klassrum är fyllda av individer med olika förutsättningar och de ska ta sig i mål samtidigt, oavsett förutsättningar. Jag menar att den pedagogiska relationen och den varaktiga kunskapen förutsätter varandra. Eleverna har lättare att nå målen för min undervisning om vi har lyckats skapa en förtroendefull relation till varandra. Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Kristianstad högskola och bedriver forskning kring relationell pedagogik. Han delar in relationell pedagogik i fyra nivåer, pedagogiska möten, pedagogiska tillvägagångssätt, pedagogisk rörelse och pedagogisk teori. Jag kommer att fokusera på de första två nivåerna i detta inlägg. Fortsätt läsa Relation för lärande

Share Button

Undervisning och lärande