Förstelärare i Svedala | Undervisning och lärande | Sida 138 Scroll To Top

Individualisering-En knepig ekvation

En viktig del av vårt uppdrag är att alla våra elever ska utvecklas så långt som möjligt. Jag tycker att det många gånger är problematiskt i klasser med många elever som dessutom inte är så gamla. Just nu är jag mentor i årskurs 1, en klass med 25 elever.

trappa Fortsätt läsa Individualisering-En knepig ekvation

Share Button

Att se hela perspektivet

Efter att ha jobbat med diverse utvecklingsprojekt i matematik både på Klågerupskolan och i kommunen har det som alltid varit självklart blivit än mer tydligt: hur otroligt viktigt det är med ett F-Gy perspektiv i undervisningen. Elevens slutliga resultat påverkas inta bara av undervisningen på högstadiet eller gymnasiet utan av all undervisning som hen har mött under hela sin skoltid. På så sätt har vi ett gemensamt ansvar för elevernas utbildning. Fortsätt läsa Att se hela perspektivet

Share Button

Förstår du vad du läser?

Jag arbetar på en gymnasieskola. Ibland ser jag larmrapporter i media om elever som gått ut högstadiet utan att kunna läsa och skriva. Jag har aldrig stött på dessa elever, de elever jag undervisar kan läsa och skriva. Givetvis i olika hög grad, men ändå. De kan läsa och skriva. Fortsätt läsa Förstår du vad du läser?

Share Button

Motivation slår klass

Så här i OS-tider kan man inte låta bli att förundras över dessa klockanfantastiska idrottsmän och idrottskvinnor. Det är också svårt att inte fundera över hur stor roll motivation och vilja har i deras resultat.  Naturligtvis i att orka träna i den här utsträckningen, men också i tävlingsmomentet, där man gång efter annan ser hur motivation slår klass. Det är också värt att fundera över detta även i vår verksamhet – skolan. Fortsätt läsa Motivation slår klass

Share Button

Bedömning – betyg – stress

Att hjälpa eleverna förstå hur de ska tänka gynnar både kunskapsutvecklingen och motivationen och den bästa metod som jag hittills prövat är att genom faktiska elevexempel visa på olika kvaliteter.  Min senaste erfarenhet av detta var i arbetet med Fortsätt läsa Bedömning – betyg – stress

Share Button

Undervisning och lärande