Scroll To Top

Är det sant?

När jag 1969 började läsa tyska på högstadiet var det boken, läraren och en Tandbergs rullbandspelare som gällde. På gymnasiet fortsatte jag med tyskan, men lade också till franska med en ny rullbandspelare. Fortsätt läsa Är det sant?

Share Button

Dela idéer

Innan påsklovet besökte jag Sandeplanskolan i Vellinge kommun för att delta i den här terminens upplaga av TeachMeet Syd. En gång per termin anordnar TeachMeet Syd en inspirerande kväll där lärare får möjlighet att dela idéer inom IKT.

Fortsätt läsa Dela idéer

Share Button

Att skapa motivation hos eleverna!

Jag har i tidigare inlägg snuddat vid motivation och just motivation är något jag, precis som säkert många av er där ute, funderat ganska mycket på. Det finns ju en hel del att läsa, men inga entydiga svar, däremot en hel del förslag. När det gäller att få eleverna att lyckas i skolan är det ju flera faktorer som spelar in. BFL hjälper en bra bit på vägen, att arbeta med värdegrunden, bygga en bra miljö och studiero likaså, men för mig är motivationen det som gör den stora skillnaden. Vill mina elever lära och har roligt (läs tycker det är intressant) så når vi resultat. Tycker de att skolan är tråkig (läs ointressant) så går det mindre bra, hur bra jag än är på att använda BFL och hur lugnt det än är i mitt klassrum. Jag tänker skriva lite om motivation idag och fortsätta i en eller två inlägg till. Det finns ju så mycket att fundera kring. Fortsätt läsa Att skapa motivation hos eleverna!

Share Button

Spelfilm i skolan? Javisst!

Att använda spelfilm i undervisningen är ofta uppskattat av eleverna. Det är dock viktigt att filmvisningen i skolan inte blir ren underhållning utan används i ett specifikt syfte kopplat till läroplanen. Eftersom film utgör Fortsätt läsa Spelfilm i skolan? Javisst!

Share Button

Kooperativt lärande

När jag jobbar med problemlösning i matematik är det några saker som jag tycker är svårare än andra. Hur får jag eleverna att engagera sig i varandras resonemang, gärna i helklass och hur kan jag få dem att se att det finns många sätt att lösa ett problem. På senaste träffen i matematiklyftets handledarutbildning fick vi några tips på hur man kan jobba med kooperativt lärande. Ett av dem har jag nu testat (med lite fri tolkning) och det visade sig vara en guldgruva.

Fortsätt läsa Kooperativt lärande

Share Button

Undervisning och lärande