Scroll To Top

Kunskapande fortsätter efter provet

Två gånger per vecka denna termin har jag utöver lektionerna haft schemalagda supportpass. Elever har varit välkomna att komma och arbeta lite extra utöver lektionstiden i naturkunskap/biologi/kemi. Alla elever i dessa kurser har varit välkomna, så supporten var inte öronmärkt till enbart ”mina” elever.

Min ursprungliga tanke var att ge de elever som inte lyckat så bra på något moment möjlighet att “repetera och reparera”. Fortsätt läsa Kunskapande fortsätter efter provet

Share Button

Vygotskij-inte så tokiga tankar!

Vygotskij menar att det är i samtalet lärande skapas och det tror jag de flesta är villiga att hålla med om. Jag, är i alla fall helt övertygad! Därför är det viktigt att vi skapar tillfällen där eleverna kan samtala med varandra.

Hur kan jag göra det?

Ett enkelt sätt att få eleverna aktiva och samtala med varandra är genom matteproblem, uppgifterna kan vara av olika karaktär öppna eller med ett givet svar, oavsett vilket ger problemlösning i matematik tillfällen att samtala.

Fortsätt läsa Vygotskij-inte så tokiga tankar!

Share Button

När problemlösning blir rutinuppgift

Jag har under två läsår, tillsammans med några kolleger på skolan, deltagit i matematiklyftet. Vi har arbetat med ett matematiskt område per termin, och håller just på att avsluta det fjärde. Ett av arbetsområdena, vilket vi valde som vårt andra, handlade om problemlösning. Jag tyckte att jag hade en fungerande bild av vad problemlösning var, men känner att under arbetets gång, har den bilden förändrats och att det är en process som fortfarande pågår.

Fortsätt läsa När problemlösning blir rutinuppgift

Share Button

Kollegialt lärande på Klågerupskolan åk 1-3

FullSizeRender-2
Terminens sista blogginlägg blir ett försök att summera en del av vårt kollegiala lärande det här läsåret. Jag tänker då på den  fortbildningen i grupp vi gjort på vår konferens- och arbetslagstid. Jag kommer även kort att knyta det till vårt arbete med att undervisa i och bedöma läsförståelse.
Fortsätt läsa Kollegialt lärande på Klågerupskolan åk 1-3
Share Button

Sokratiska samtal – utvecklar textsamtalet och elevernas tänkande

Jag inleder alla textsamtal med en löpeld i ringen för att alla elever direkt ska vara aktiva. Innan löpelden får eleverna diskutera parvis, kortskriva kring frågan jag ställt eller en kort tankepaus. Jag ställer öppna frågor som inte har ett “rätt” svar. Jag har använt “no-hands-up”, mini-whiteboards och kortskrivning för att alla elever ska fortsätta vara aktiva under samtalet. Jag tycker att jag skriver bra frågor, de inbjuder till samtal och diskussion. Men ändå får jag inte eleverna att samtala med varandra och bygga vidare på varandras resonemang i den utsträckning som jag önskar – förrän nu. På Skolverkets Läs-och skrivportal läste jag om eftertänksam dialog och det metodiska angreppssättet sokratiska samtal.

Fortsätt läsa Sokratiska samtal – utvecklar textsamtalet och elevernas tänkande

Share Button

Undervisning och lärande