Scroll To Top

Grodyngel och språkutveckling

Många av mina elever som jag haft under åren som lärare har under månaderna april, maj varit med om en spännande observation i NO. Jag tar med grodrom till skolan. Vi behåller och tar hand om våra små djur och ser hur de utvecklas i några månader för att sedan släppa ut dem i sin naturliga miljö igen. Jag uppmanar mina elever att bli vetenskapsmän och studera och reflektera över vad de ser, ställa frågor och söka svar på sina frågor. Det är alltid ett stort engagemang bland mina elever och det språkas mycket kring vad som händer och sker i akvariet. I detta språkande kan alla elever vara med och utveckla sitt språk och sina kunskaper. Alla är engagerade, även de som inte talar så ofta eller befinner sig i svårigheter lyfts fram vid detta arbete.

Fortsätt läsa Grodyngel och språkutveckling

Share Button

Lyssningsläsning – hur går det?

Den här terminen har våra elever på Klågerupskolan fått ta del av de tjänster som Inläsningstjänst har att erbjuda i form av inlästa läromedel. Eleverna har sedan januari kunnat lyssna på sina läromedel i olika ämnen på ett nytt sätt. Vilket lyft för elever med lässvårigheter! Fortsätt läsa Lyssningsläsning – hur går det?

Share Button

Relation för lärande

Det händer när jag startar ett nytt arbetsområde i en klass att jag är osäker på om alla elever kommer att klara målen för arbetsområdet. Det är säkert inget ovanligt. Våra klassrum är fyllda av individer med olika förutsättningar och de ska ta sig i mål samtidigt, oavsett förutsättningar. Jag menar att den pedagogiska relationen och den varaktiga kunskapen förutsätter varandra. Eleverna har lättare att nå målen för min undervisning om vi har lyckats skapa en förtroendefull relation till varandra. Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Kristianstad högskola och bedriver forskning kring relationell pedagogik. Han delar in relationell pedagogik i fyra nivåer, pedagogiska möten, pedagogiska tillvägagångssätt, pedagogisk rörelse och pedagogisk teori. Jag kommer att fokusera på de första två nivåerna i detta inlägg. Fortsätt läsa Relation för lärande

Share Button

Pedagog och person, lärare och människa, elev och individ

Detta inlägg är inspirerat av Cornelia Falkentofts text ”Ett Inbjudande Klassrum – Att fånga Studieatmosfären” som handlar om hur vi som pedagoger påverkar klassrumsklimatet genom hur vi  bemöter våra elever. Min erfarenhet säger mig att relationen till eleverna är fundamentet för att undervisningen ska fungera. Utan en vettig relation är risken stor att undervisningen inte kommer att fungera för att småkonflikter med och mellan elever tenderar att ta väldigt mycket tid från den dyrbara undervisningen. Fortsätt läsa Pedagog och person, lärare och människa, elev och individ

Share Button

Ett inbjudande klassrum – att fånga studieatmosfären

Vad har Seneca den yngre (ca 4 f Kr. – 65) gemensamt med Friedrich Georg Jünger (1898-1977)? Säkert en del eftersom båda var filosofer, poeter och författare men jag tänkte endast använda mig av deras tankeväckande ord för att skapa en inramning till detta blogginlägg.

Min första blogg handlade om arbetssätt kring en klass med elever som riskerar F i betyg, min andra blogg om mitt agerande som professionell lärare och denna gång tänkte jag anknyta till dem båda med tankar om vad jag och mitt klassrum ska utstråla.

Fortsätt läsa Ett inbjudande klassrum – att fånga studieatmosfären

Share Button

Undervisning och lärande