Scroll To Top

Hur tänkte du när du satte ihop oss?

bild till blogg

Vad är det som gör att jag att jag väljer att eleverna ska arbeta i par på en uppgift? Vi har arbetat med universum. Vi planerade in både laborationer, faktaläsning, filmer och diskussioner. Laborationerna gick visserligen inte så bra eftersom varken månen eller stjärnorna behagade visa sig när vi ville, men annars kändes det som om vi planerat för ett varierat arbetssätt. Vi hade formativa utvärderingar under arbetets gång och i fredags var det dags för sista lektionen. Den här uppgiften hade jag valt utifrån att jag i den tycker mig kunna se om eleven har begreppskunskaper, men också om de kan beskriva begreppen, kan använda modeller och teorier och sätta in dem i sammanhang för att kommunicera i skrift. De fick ett brev från en rymdvarelse och i sina svar skulle eleverna få visa sina kunskaper om universum. Jag har använt uppgiften för några år sedan och var då mycket nöjd med uppgiften och eleverna tyckte den var rolig. De tyckte även dessa elever men…

Fortsätt läsa Hur tänkte du när du satte ihop oss?

Share Button

Målet kom i skymundan

Att skapa mottagare för elevernas olika arbeten är något jag ständigt funderar över och försöker pröva ut olika metoder för. Inom de flesta ämnen finns kunskapskrav som säger att Fortsätt läsa Målet kom i skymundan

Share Button

Didaktiskt kontrakt

 

IMG_0736

Att vara elev kan säkert vara skrämmande, förvirrande och krävande, samtidigt som det kan vara roligt, utmanande och stimulerande. Detsamma gäller för lärare. Att vara lärare kan också vara skrämmande, förvirrande och krävande, men samtidigt roligt, utmanande och stimulerande.

Fortsätt läsa Didaktiskt kontrakt

Share Button

Problemlösning i matematik

Människan är av naturen problemlösare. Därför borde problemlösning i matematik falla sig naturligt. Tyvärr är det inte alltid så enkelt men vi har oss själva att skylla- vi har inte tränat problemlösning tillräckligt mycket. Fortsätt läsa Problemlösning i matematik

Share Button

Läsa mellan raderna

Efter att ha ägnat större delen av höstterminen i år 1 till att få alla Mellan radernaelever att knäcka läskoden går vi nu vidare med att öva läsförståelse. Jag erkänner att jag som ny och oerfaren lärare nog många gånger lurades att tro att om en elev avkodade med flyt så förstod han/hon automatiskt det lästa. Fortsätt läsa Läsa mellan raderna

Share Button

Undervisning och lärande