Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet

Vi inledde terminen med att få Chromebooks i betydligt större mängd än tidigare. Det har lett till att jag den här terminen återupptagit mitt intresse för att använda digitala verktyg i min undervisning. Jag har bland annat använt mig av webbresursen Padlet. Padlet är en digital anslagstavla. Språkläraren och författaren Patricia Diaz beskriver padlet här. Du kan också se UR:s filmklipp om hur man kan arbeta med Padlet och språkutveckling.
Hur har jag använt mig av Padlet med min årskurs två?
Jag har arbetat med Padlet inom tre olika områden: problemlösning, läsförståelse och klassråd.

Problemlösning

Jag presenterade ett problem för eleverna. Det var en öppen fråga där flera olika svar kunde vara rätt. Varje elev fick först tänka själv en liten stund för att sedan lösa problemet i par och posta sina svar på en padletvägg som jag skapat. Fördelar med att använda Padlet tycker jag är att eleverna kan se vad kompisarna postar och på så sätt kan grupperna lätt ta del av andras tankar. Jag kan också när jag sitter med de olika grupperna ställa frågor som hur tror ni att den gruppen tänkt? Det skapar många tillfälle att följa andras resonemang och ta del av andras strategier. En annan fördel som jag ser är att jag efter lektionen har allas strategier sparade utan en massa lösblad att samla in. När alla postat sina lösningar går vi gemensamt igenom några av de strategier som jag under tiden eleverna arbetar ser kommer upp. Det är lätt att få överblick vilka lösningar vi ska lyfta gemensamt. Eleverna kom på att om de använt sig av strategin att rita, så är det lätt att fotografera av lösningen och posta den.

En följdfråga till de grupper som blev färdiga var kan ni hitta ytterligare någon lösning som inte postats redan? En annan uppgift till de som blir färdiga först är att  be dem formulera ett liknande problem och posta till kompisarna.  

padlet_problem

Läsförståelse

Vi läste gemensamt en text. Vi svarade på frågor gemensamt och jag modellerade sedan genom att berätta vad vi fått reda på om en av karaktärerna i texten. När det var elevernas tur att tillsammans med en kompis använda modellen och beskriva vad de fått reda på om My, en annan karaktär i texten, öppnade vi  upp en vägg i Padlet och eleverna fick posta sina svar. De hade tillgång till texten hela tiden och läste och skrev samtidigt. Jag uppmanade också eleverna att ha lite koll på väggen så att inte alla postade exakt samma saker. Det sporrade eleverna till att läsa om texten flera gånger för att försöka hitta nya saker om My. De kom även på att de kunde få reda på saker genom att titta på bilden av My. När en grupp kommit på det och postat upp på väggen så spred det sig snabbt till de andra grupperna. Jag hörde och såg också hur stavning av ord ändrades då man såg hur andra grupper stavade ord. Små tips om stor bokstav på namn och dylikt hördes också mellan grupperna. När alla var klara gick vi gemensamt igenom vad vi tillsammans fått reda på om My. Det är lätt och överskådligt att se vad alla skrivit och det inbjuder till att delta aktivt som elev.

Klassråd

När vi hade vårt senaste klassråd hade jag förberett tre olika väggar för olika frågor. Eleverna fick sitta två och två och svara på de olika frågorna. Vi tog en fråga i taget så att alla kunde följa varandras tankar. När vi har klassråd ändrar vi väggen så att inläggen postas i en ström i stället för utspridda. Det blev lättare att följa inläggen på så sätt tyckte vi.

Fördelar med att använda Padlet, under ett klassråd, tyckte jag var att alla kom till “tals” och när eleverna fick tid att svara deltog fler och bidrog med sina åsikter. Alla engagerade sig i frågorna och förväntades ha en åsikt. Alla tog också till sig kompisarnas förslag bättre när de var samlade på skärmen och vi kunde läsa dem och diskutera gemensamt.  Det är också smidigt att ha allas åsikter samlade och kunna gå tillbaka till.

padlet_klassrad

Jag tycker Padlet är ett lätt verktyg som man snabbt kommer i gång med. Jag tittade på instruktionsfilmer på Youtube och sedan provade jag mig fram. Mina och klassens nästa steg tänker jag är att vi ska  prova att skriva Exit tickets och utvärderingar i Padlet.  Ibland behöver vi brainstorma kring ett ämne, då kan jag se att Padlet lämpar sig väl likaså om man vill få tag i elevernas förförståelse i något ämne, till exempel Vad vet ni om friktion? Perfekt att samla elevernas tankar på en vägg! Jag kan också se många användningsområde när man arbetar med språkutveckling. Till exempel kan man ge eleverna ett ord och låt dem sätta in det i olika meningar. Alla postar och man kan gemensamt diskutera.
Det finns mycket kvar att utforska för mig med Padlet och jag tror att det är det jag gillar med verktyget. Att jag  kan använda det till så många olika undervisningssituationer och forma verktyget efter mina och elevernas behov.

Att diskutera

  • Hur använder vi datorn och internet i skolan så att  vi förbättrar vår undervisning och elevernas resultat?
  • Vilka användningsområde ser du för Padlet i olika ämnen?  Är det ett verktyg som skulle kunna förbättra din undervisning?
Share Button

7 reaktioner på ”Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *