Ordklotet – en drivkraft för eleverna att utveckla sitt skrivande

ordklotet-1

Ordklotet är en plattform där elever kan publicera sina texter. Projektet började för några år sedan då jag och några kollegor i Svedala kommun fick kontakt med varandra genom Twitter. Vi såg möjligheter att utveckla elevernas skrivande genom att  publicera elevernas texter. Efter några fysiska träffar och en heldagsworkshop i Webbstjärnans regi började vi skapa det som vi kommit att kalla Ordklotet.

Vi ville skapa en plattform där eleverna kunde publicera sina texter för att kunna få verkliga läsare men vi ville också att eleverna skulle kunna få respons på sina texter och ges möjlighet att träna på att ge respons på andras texter.

Hur gick det då med Ordklotet för mig och mina elever? I årskurs ett publicerade vi våra första texter. Vi hade inte tillgång till datorer på samma sätt som vi har nu vilket gjorde att skrivandet drog ut på tiden. Det tog också mycket tid för mig att lägga upp texterna och bilderna och det gav inte det resultat jag tänkt mig. Projektet lyfte aldrig för mig utan de publicerade texterna glömdes mer eller mindre bort. Jag var själv ganska trött på Ordklotet efter all tid vi lagt ner och diverse teknikutmaningar gjorde att Ordklotet snurrade väldigt sakta för mig.

Nu i årskurs tre blev det dags att ge Ordklotet en ny chans. Jag tror ju fortfarande på idén att  Ordklotet kan fungera som en drivkraft för eleverna att utveckla sitt skrivande. Vi mjukstartade med att skriva två och två utifrån ett givet tema – Sommaräventyr. Vi hjälptes åt att komma med idéer på innehåll och vi gick gemensamt igenom en struktur för att få en röd tråd i texten.  Under arbetets gång har eleverna fått läsa varandras texter. Dels om någon behövt hjälp för att komma vidare men också för att ge respons under arbetets gång. Även jag som lärare har givetvis läst och gett feedback på texterna men det mesta arbetet har eleverna själva stått för.

Jag tycker mig kunna se att  eleverna har uppskattat skrivuppgiften och tyckt att det varit roligt att skriva. De tyckte även att det var spännande att se sina texter publicerade. Allra bäst var när det kom kommentarer. Det är, vill jag påstå, den faktor som sporrat mina elever mest till att vilja skriva nya texter.

Efter publiceringen har vi återigen tränat  på att ge respons på varandras texter. Vi har också startat igång nya texter och utifrån önskemål från klassen skriver alla sina egna texter den här gången. Vi tänker också låta de som vill, stå som författare med namn och bild publicerad, få göra det den här gången. Då blir det ännu mer på riktigt. Inför arbetet med de nya texterna har vi analyserat våra förra texter och diskuterat hur vi nu kan förbättra de nya texterna. Klassen har haft i läxa att läsa varandras texter och ge kommentarer. Vi har också varit inne och läst texter som årskurs fem publicerat för att få ytterligare inspiration och för att få se exempel på texter på högre kvalitetsnivåer. Vi tittade också tillbaka på de texter vi skrev i årskurs ett. Eleverna tyckte det var väldigt intressant att jämföra texterna och se sin egen utveckling. Vi har även bett våra fadderbarn att läsa våra texter och tillsammans ge kommentarer, allt för att få feedback och se att det finns riktiga läsare. Det i sig blir ett lärande där vi kan verka som lärresurs för de yngre eleverna.

Även om det kommit in kommentarer från eleverna själva och deras föräldrar får alla ni som läser detta GÄRNA gå in och läsa några av alla de texter som finns på Ordklotet och ni får väldigt gärna bidra med era kommentarer!

Utöver de fördelar som jag tycker att Ordklotet bidrar till vad gäller elevernas skrivlust och skrivutveckling ser jag en del användningsområden även för mig som lärare. Ordklotet kan till exempel användas som en bank att hämta elevexempel från. Här finns bra inledningar, oväntade slut och utförliga beskrivningar att välja mellan. Om dina elever vill träna på att ge respons har ni här ett gyllene tillfälle att få träna på riktigt! Man kan också passa på att diskutera “vett och etikett” på nätet när eleverna ska ge varandra kommentarer. Ordklotet kan även fungera som en lärresurs där eleverna kan lära av andra elever utan att man fysiskt behöver träffas. Arbetar du i Svedala kommun och känner dig nyfiken på att prova att publicera dina elevers texter når du oss på Ordklotet@skola.svedala.se Vi tillhandahåller en utförlig instruktion för hur ni gör när ni publicerar texter på Ordklotet. (Det är faktiskt inte så svårt). Vi ser gärna att vi blir fler som får Ordklotet att snurra!

Att diskutera:

  • Vilka skrivuppgifter låter ni era elever arbeta med för att de ska uppleva att uppgiften är meningsfull? Vilka goda exempel kan ni delge varandra?
  • Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att publicera texter på nätet?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *