Olle – ett explosivt barn

Olle är en 8-årig pojke som bor med sina föräldrar och sin lillebror i en liten by. Han går i årskurs 1 på en skola i samma by. Ämnena i skolan är egentligen inte särskilt svåra för Olle, särskilt inte matematik. Han är även allmänbildad och nyfiken på omvärlden. Det har dock hänt mycket i skolan, särskilt i anslutning till rasterna. Olle är en känslomänniska ut i fingerspetsarna, som visar kärlek, empati, glädje och även ilska till 100 %. Det kan gå snabbt från lek och glädje till total ilska och negativ affekt och kaos. Detta ställer till det för Olle och hans omgivning, han är ofta otröstlig efter ett utbrott och full av ånger. Inte sällan riktar han det mot sig själv och uttrycker att allt är hans fel och han inte är värd någonting.

Olle är ett explosivt barn, ett känslobarn. Vi kan inte möta honom utifrån en Volvomanual, vi måste möta honom utifrån en Ferrarimanual. Han är inte förutsägbar och lite “tråkig”, som en Volvo. En Volvo bara rullar och rullar, år ut och år in, bara den får lite underhåll. Olle däremot är likt en Ferrari, fulladdad med hästkrafter och väldigt bränsletörstig. Likt en Ferrari kan det vara svårt att handskas med Olle, särskilt om man använder Volvomanualen. Men om vi lär oss använda Ferrarimanualen, då kan vi bemöta och ge rätt förutsättningar för att Olle ska lyckas.

I Olles liv finns det trygga föräldrar och en kärleksfull omgivning som förstår hans behov. Helger och ledigheter planeras och struktureras upp tillsammans i familjen, för att skapa en hanterbar tillvaro. Han går på ett par olika aktiviteter i veckan, dessa älskar han. Föräldrarna har en stor förståelse för hur de måste möta Olle och det handlar inte om curling eller belöningar. Det handlar istället om att förstå och ringa in när hans förmåga inte räcker till och kravet därmed blir för stort för att möta. Vid dessa tillfällen kan det uppkomma situationer som Olle helt enkelt inte behärskar. Likadant är det så klart i skola också.

När Olle började skolan mötte man honom utifrån en Volvomanual (visserligen med turbo). Svårigheterna visade sig undan för undan i förskoleklass och ledde under vårterminen till allt mer aggressiva utbrott mot både vuxna och barn. Han rymde från skolan flera gånger. Undan för undan hittade föräldrarna och skolan tillsammans vissa situationer som bidragit till accelerationen och situationer som var särskilt svåra för Olle. Under läsåret hade personalen bytts fyra gånger. När den sista av  förskoleklasslärarna, som varit med från läsårsstart gick på föräldraledighet, var den sista trygga relationen borta. Då började svårigheterna på allvar. Otaliga rymningar, sönderslagna möbler och utbrott. Föräldrarna tillkallades och fick komma till skolan eller försöka lugna ner honom på telefon. Inför årskurs 1 kopplades en resursperson till Olles klass med särskilt uppdrag att jobba med Olle.

När en teckning inte blir som han föreställt sig skrynklas den ihop och han rusar därifrån. Att bygga lego är mycket lustfyllt och Olle är duktig på att hitta på olika kreationer, men tycker det är jobbigt om något går sönder. Även andra aktiviteter som inte blir som Olle har tänkt sig kan leda till negativ affekt.

Under dagen träffar Olle olika personer och vid personalbyte t.ex. när resurspersonen ska sluta för dagen eller gå på lunch kan det bli jobbigt för Olle.

På morgonen äter Olle frukost i skolan, det är femton minuter mellan det han lämnas fram till matsalen öppnar. Vissa dagar får Olle inte i sig någon frukost. På lunchen får Olle bara i sig knäckebröd, vilket leder till att bränslet tar slut. De dagar det har varit svårt både vid frukost och vid lunch, finns det inget stopp på matintaget vid mellanmålet på eftermiddagen. Hans föräldrar skickar med mycket frukt varje dag. När han kommer hem är han vrålhungrig.

Olle lägger sig i när andra bråkar och ska skydda den ena parten, han vill att det ska vara rättvist. Sin fantastiska fantasi gör att många vill leka med honom, men då vill Olle gärna styra leken och bestämma vad andra ska göra och säga.

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni med känslostarka och explosiva barn på er skola?
  • Hur skulle ni, utifrån de givna förutsättningarna i texten planera och genomföra en skoldag för Olle?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *