Nyordstombola – nyord, ordförståelse och dikter i en härlig blandning

Ibland bara händer det! Det är inte så att jag eller någon i klassen har haft turen att vinna på lotto, utan de här femton- och sextonåringarna som parvis eller i mindre grupper sitter utspridda i klassrummet har upptäckt att det är kul att skriva dikter. Att vi samtidigt dessutom befäster flertalet av orden på 2018 års nyordslista är ett stort plus, även om det egentligen var det som var startskottet till vårt arbete med dikter.

Mitt mål eller ambition var att får eleverna att införliva nyorden i sitt eget språk , i alla fall delvis, och också förstå dem, på riktigt. För att komma dit måste de använda dem och också hitta olika sätt att förklara dem på, t ex genom att använda synonymer och antonymer. Associationsdikter blev lösningen på mitt dilemma.  I ett första steg tänkte eleverna fritt kring ett av årets alla nyord. Allt som de kom att tänka på skrevs ner.

För att träna på modellen utgick vi alla tillsammans från ordet språkplikt och för att kunna delge varandra våra associationer använde vi answergarden, ett webbverktyg som låter alla i klassrummet kommer till tals utan att bli utpekade. Elevernas associationer växer fram i form av ordmoln. Associationer som i sin tur föder nya associationer. Nästa steg i idé- och ordsamlingsprocessen fokuserar på synonymer, då eleverna får i uppdrag att söka på t ex synonymer.se efter synonymer till ordet språkplikt, men också språk och plikt. Ordmolnet växer och avslutningsvis fylls det på med antonymer, dvs motsatser till det valda ordet. Under arbetets gång funderas det och diskuterades det kring ords betydelser, passande synonymer och varför det inte var så lätt att hitta varken synonymer eller antonymer till ordet språkplikt.

När ordmolnet är klart börjar dikterna växa fram.  Parvis eller i grupper om tre kastar eleverna sig ivrigt över vår ordbank med uppdraget att skapa en egen associationsdikt. Upprepningar och andra för en dikt typiska drag diskuteras och eleverna har dessutom skoj. De  vill mer än gärna visa och läsa upp de dikter som de tillsammans skriver på mindre än tjugo minuter. Resultatet är imponerande! Det häftiga är att det inte heller, trots att vi utgått från samma ord och samma moln av associationer, finns någon dikt som är den andra lik. Det allra häftigaste är dock processen, då eleverna under själva skapandet, också diskuterat och funderat, vänt och vridit på alla de ord som de tvingats välja mellan för att skapa sin dikt. En process som jag också tror har införlivat, inte bara de valda nyorden, men också de synonymer, antonymer och associationer som dykt upp, i elevernas egen ordbank.

Uppstarten på arbetet med nyord och dikter  kan du läsa om i mitt förra blogginlägg: Nyordslistan återigen en succé

Att diskutera:

  • Hur arbetar du med ordkunskap i ditt klassrum?
  • Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med dikter?
  • Hur lyckas du skapa ett genuint engagemang och intresse för att skriva dikter och texter av olika slag?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *