Nyckelstrategiernas nyckelstrategi

Lektionens målDet är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp böckerna på sidan 82 och så börjar Sofia läsa”. Så kunde en lektion inledas. Jag hade ingen aning om vilket syfte eller mål lektionen hade. Jag visste inte vad den skulle leda fram till, vad jag skulle vara särskilt uppmärksam på eller varför jag över huvud taget satt där jag satt. Jag lyssnade bara lydigt på Sofia när hon läste om Brasiliens naturtillgångar. Och jag höll stenkoll på klockan. 79 minuter kvar tills det skulle ringa ut.

Det här är ingen personlig vendetta mot min mellanstadielärare. Det där var en annan tid och de flesta lärare gjorde säkert likadant, men idag framstår det som lite sorgligt. Idag har eleverna rätt att få veta syfte och mål med undervisningen. De har till och med rätt till inflytande över den. Men det ställer höga krav på oss lärare. Jag är nog inte ensam om att ha skruvat på mig inför uppgiften. Men varför drar vi oss för detta? Jo, därför att när vi läser upp ett kunskapskrav för eleverna så ser vi i deras ögon att de inte har en susning om vad vi pratar om och då känner vi oss dåliga. Jag kanske inte talar för alla, men för många. Att tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna är svårt, men samtidigt oerhört viktigt. Det kan vara helt avgörande för hur väl en elev lyckas och det påverkar elevernas långsiktiga engagemang.

I ena änden av vårt uppdrag har vi läroplanen och i andra änden eleverna. Där emellan står vi. Pedagogerna. Det är vårt uppdrag att minska avståndet mellan eleverna och läroplanstexten, och då räcker det ofta inte med att bara ha översatt det till ett mer elevvänligt språk. Hur gör vi då, rent konkret?

Det bästa sättet är att jobba med tydliga exempel. Efter lite inledande prat kring kunskapskravet är det ofta först när en gammal elevtext kommer upp på smartboarden som eleverna säger ”aha, är det så du menar”. När jag inte haft några gamla elevexempel till hands (ibland provar man ju faktiskt nya grepp) har jag vid några tillfällen gjort egna exempel. Härom veckan ställde jag en fråga i ämnet historia och delade därefter ut fyra egenkonstruerade elevsvar. Elevernas uppgift blev att rangordna dessa svar efter kvalitet. Det blev en mycket lyckad övning med djupgående diskussioner om vad som egentligen skiljer ett dåligt svar från ett bra.

Men det är inte alltid man har tid att konstruera egna exempel. Då har jag funnit det effektivt att efter presentationen av mål eller kunskapskrav, innan det är dags för själva aktiviteten, lägga in en diskussion som ett sätt att få eleverna att tänka kring läroplanstexten. ”Hur har vi arbetat med detta tidigare?”, ”Hur skulle man kunna arbeta mot det här målet?” och ”Hur skulle du kunna visa att du uppnått detta?” är frågor som fungerat bra för mig när jag velat ha igång elevernas tankar kring målet och få dem att hjälpa till med tydliggörandet. Därefter gäller det att inte missa någon chans att spontant koppla tillbaka till målet under lektionens gång. Vid lektionens slut kopplar jag återigen tillbaka till lektionens mål, gärna i kombination med nyckelstrategi 5 eller 2, men det är en annan historia.

Oavsett hur vi väljer att göra, är i princip alla försök bättre än att inte försöka alls. För att övriga nyckelstrategier ska fungera, behöver eleverna förstå vad det är de ska lära sig och i vilken riktning de ska utvecklas. Annars blir det svårt för dem att på ett medvetet sätt ta till sig den feedback de får av oss lärare och använda den. Annars blir det svårt för dem att ge varandra vettig feedback. Annars blir det svårt för dem att bedöma sig själva och reflektera över vad de kan och inte kan. Nyckelstrategi 1 är fundamentet de andra nyckelstrategierna vilar på. Ta bort den och de ramlar ner. Om du inte hade sett vare sig mål eller mening med ditt arbete, hade du slutat. Den valmöjligheten har inte eleverna, men de har samma behov.

Share Button
Om författaren

2 reaktioner på ”Nyckelstrategiernas nyckelstrategi”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *