Nyårstvivel och förnyade löften

Att vara lärare är betydelsefullt och viktigt. Läraren har ett finger med i spelet när det gäller att forma vår gemensamma framtid. Ett stort och tungt ansvar! 

Ändå har det hänt under mina år som lärare att jag har tvivlat kring betydelsen av min roll. Hade inte mina elever klarat sig bra utan mig? Hade man inte kunnat plocka in någon från gatan som hade lyckats ungefär lika bra med eleverna som jag? Vad är det jag tillför som gör skillnad?


En önskan om konkret arbete som ger tydligt resultat.

Ibland har jag önskat mer tydliga och distinkta resultat i mitt yrke. Som när jag planterade en bokhäck för några år sedan. Jag hade läst på och förberett mig väl. Jag hade skaffat rätt verktyg och material, en ny spade, arbetshandskar, fin matjord, lånat ett jordspett och fixat släp. 

Jag jobbade så att svetten flödade, grävde ut, krökte rygg och bet ihop. Det var ett tungt jobb men lätt att jobba på eftersom arbetet har ett tydligt avgränsat slut. När jag var färdig kunde jag med tillfredsställelse titta på den där bokhäcken och tänka: “Det där blev riktigt lyckat och det var jag som såg till att det blev gjort!” (Nu skulle min fru ha synpunkter på den här texten. Hon var minst lika delaktig och arbetsam som jag…)*

Det var på det hela taget ett slitsamt arbete, men jag visste ju under arbetets gång att det snart skulle vara klart och avslutat. Plantorna var tunna när de sattes. Efter ett par säsonger tog de fart och har genom åren växt sig kraftiga och höga. Resultatet står där tydligt. Tillsammans bildar de en gång så späda och bladlösa plantorna en oöverstiglig och ogenomtränglig grön mur på sommarhalvåret. Jag kan fortfarande titta på den där häcken och tänka exakt samma tanke som när jag precis var klar. En tillfredsställande tanke. 


I teorin fungerar det likadant i läraryrket…

 • Att vara lärare är som bäst när när jag känner att jag får tydlig utdelning för det arbete jag lagt ner. 
 • Att arbetet jag lagt ner föregåtts av en förberedelse där material och metod valts ut med omsorg och tanke. 
 • Att jag innan dess satt upp en tydlig målsättning för vart jag vill nå och varför. 
 • Att en fungerande helhet består av individer att ta hand om.

…men i praktiken är det inte alltid lika lätt.

Innehållet i de tre senare punkterna ovan måste alltid finnas där – målsättning och syfte, metod och material och individualisering. Hårt arbete är en ingrediens som behöver läggas till. Envishet är en annan. Ändå är det inte säkert att du får en så tydlig utdelning som du hoppas. I skolan är nämligen inte alla våra plantor av samma sort. De har drivits upp på olika platser, med olika förutsättningar. Du har kanske dessutom inte kvar dem under så lång tid att du hinner ser dem börja växa och blomma ut på riktigt. 

Under den tid du ansvarar för dem är det ändå ditt jobb att ge dem bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lyckas.


När jag släpper elever ifrån mig vill jag göra det med en förhoppning om att det jobb jag lagt ner åtminstone har planterat något hos individen som hen själv kan fortsätta odla och låta växa till något betydelsefullt som gör skillnad. Att ha den tanken i mig när jag möter mina elever gör mig bättre som lärare. Man hade inte kunnat plocka in vem som helst för att göra mitt jobb. Eleverna hade kanske klarat sig utan mig, men inte lika bra. Det är jag säker på idag. 

Mina nyårslöften som lärare är därför att fortsätta: 

 • ha visioner och vara målmedveten.
 • förbereda mig väl med metod och material.
 • vara envis.
 • jobba hårt.
 • (och ta hjälp av någon jag litar på och jobbar bra tillsammans med…)*

*(ett bra tips är att inte stå ensam – hjälps åt – delad glädje är dubbel glädje)

Ha ett fint 2022! 


Diskussionsfrågor: 

 • Vid vilka tillfällen känner du att du gjort skillnad för dina elever?
 • Vad i din insats var det som gjorde skillnaden? 
 • I vilken del av undervisningen tycker du att du har störst utvecklingspotential?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *