Nu har du skitit i det blå skåpet!

Med en sådan rubrik kan det tyckas vara på sin plats att inleda med att ursäkta språket men det blir inget av med det just nu…

På Spångholmsskolan jobbar vi i vårt systematiska kvalitetsarbete med en målsättning som syftar mot att utveckla våra elevers läsning i alla ämnen. I detta arbete har vi fått föreläsningar kring språk och språkutveckling av kommunens eminenta “språkteam” Linda Tuvegård och Ulrika Trivin. I deras föreläsningar har de bland annat belyst hur vissa saker i språket, som de flesta av oss ser som självklara, kan ge upphov till problem för några. 


För länge sedan såg jag en stand up-show med David Sundin (…tror jag att det var…) som jag kom att tänka på under en av språk-teamets föreläsningsdelar. Föreläsningen hade en liknande ingång till betoningar i språket som showen. Sundin funderade kring uttrycket “Nu har du skitit i det blå skåpet.” Uttrycket är inget som jag eller mina elever varken använder till vardags eller fest, men det blir kul att använda som exempel. 

Tänk att du betonar ett av orden i meningen och fundera över hur betydelsen i ett och samma uttryck förändras:

NU har du skitit i det blå skåpet! – Alltså har det inte hänt tidigare. 

Nu HAR du skitit i det blå skåpet! – Innan har vi bara misstänkt men utan att det har hänt. Nu är det uppenbarligen ett faktum!

Nu har DU skitit i det blå skåpet! – Själv har jag fått skäll för det flera gånger. Skönt att inte vara ensam längre.

Nu har du SKITIT i det blå skåpet! – Jag har sett dig göra mycket i det blå skåpet men det här tar verkligen priset!

Nu har du skitit I det blå skåpet! – Det var illa illa nog när du gjorde det bakom och under skåpet!

Nu har du skitit i DET blå skåpet! – Tänker du gå igenom alla blå skåp på samma sätt?

Nu har du skitit i det BLÅ skåpet! – Precis när vi fått dig att sluta skita i det röda!

Nu har du skitit i det blå SKÅPET! – Jag fattar inte din böjelse för allt blått! Innan var det den blå fåtöljen och den blå byrån…

Okej, du fattar. Samma mening som kan tolkas på olika sätt beroende på betoning. Något som kan ge problem vid t ex språkstörning som inte är en ovanlig diagnos på våra skolor.


Tänk att läsa ett uttryck i en text. Om man inte vet vad uttrycket innebär, hur ska man då veta vilken betoning som är rätt?  Man måste dessutom kunna sätta in uttrycket i resten av sammanhanget för att förstå.

Det jag vill säga är alltså att läsning och förståelse för text är komplext och inte alls så självklart som det kan te sig för en van läsare. Som lärare, oavsett ämne, har vi därför stort ansvar för att se till att ständigt stanna upp för att förklara ord och uttryck för våra elever och inte ta för givet att alla förstår. 


Men vad betyder det då?

“Nu har du skitit i det blå skåpet” har ungefär betydelsen av att “Nu har du gjort något riktigt dumt och du ligger riktigt illa till”. Uttrycket har använts vid ett par tillfällen på vita duken av Janne “Loffe” Karlsson. Jag minns det från filmen “Göta kanal” när Loffes båt Carina har blivit bestulen på en propeller och Loffe blir heligt förbannad. “Nu har dom skitit i det blå skåpet, nu är det krig!” skanderar Carlsson med knuten näve.

En fin förklaring till var han fått uttrycket ifrån hittas på Wikipedia-sidan “Skita i det blå skåpet”


Sammanfattning: 

  • Språk är komplext – ta inte för givet att alla förstår ett innehåll.
  • Hitta ord och uttryck i dina ämnen som kan ses som hinder och förklara och förtydliga.
  • Stanna upp och kolla alltid av med eleverna så att alla förstår och hänger med.
  • Låt det bli en vana att våga säga ifrån om man inte förstår.

Frågeställningar: 

  • Vilka ord och uttryck är betydelsebärande i ämnesområdet du jobbar med nu? 
  • Vilka av dessa kan vara svåra att förstå eller tolka?
  • Hur gör du för att försäkra dig om att alla elever förstår dessa?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *