Nu har de äldre eleverna också fått läskompisar

På Naverlönnskolan har vi ett bibliotek som heter duga! En häftig spiraltrappa förbinder två biblioteksvåningsplan, vars böcker badar i ljus som strålar in från ett ljusschakt. Mycket inbjudande! Här hittar man ibland våra bibliotekarier Lotta och Fouzieh, men de kan precis Böckerlikaväl vara ute i klassrummen och jobba med elever och lärare. Jag skulle vilja kalla Naverlönnskolan en läsfrämjande skola!

Bibliotekspersonal och lärarna jobbar numera mer tillsammans än tidigare. Vi hjälps åt med elevernas utveckling och bidrar tillsammans till lärande och måluppfyllelse. Våra sammankomster med eleverna är schemalagda, eftersom vår skola är så stor. En fördel med arbetssättet är naturligtvis att eleverna får två pedagoger. En annan är att bibliotekarien kan bidra med ett annat perspektiv i undervisningen.  I klassrummen utspelas numera dialoger där texter verkligen står i centrum. Två vuxnas stöttning till förståelse ökar säkert elevernas förmåga att dra slutsatser, reflektera och tolka texters budskap. Därmed förbättras också eleverna förmåga att läsa mellan raderna. För visst är det som den gamle filosofen Edmund Burke uttrycker det, “Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning.”! Jag tycker det är viktigt både vad eleverna stoppar i sig och på vilket sätt! De ska ju vilja fortsäta äta/läsa!

Det forskas mycket kring hur elever i Sverige läser. Resultaten visar i stort på att eleverna behöver träna sig i att förstå texter för att kunna använda sig av innehållet i olika situationer. Det handlar alltså inte bara om att eleverna skall kunna läsa texter i ämnet svenska. Tanken är att eleverna skall kunna använda sig av lässtrategier för att kunna förstå vilken text som helst inom vilken genre det än vara må.

På Naverlönnskolan använder vi, spågumman, reportern, detektiven, konstnären och cowboyen på de flesta texter . Inget konstigt med det, mer än att jag förstått att det oftast är de lägre åldrarna som undervisar med dessa läskompisar. Med figurernas strategier övar även vi “gamlingar” oss på att närma oss en text för att förstå den bättre. Jag har märkt hur det därigenom oftare glimtar till härliga aha-upplevelser under svensklektionerna. Detta läsår har vi lagt krutet på att alla sexorna (sex klasser) ska jobba med “En läsande klass”. Ingen kommer så att säga undan, utan vi går ut på bred front. Detta gör både elever och lärare starkare och läsandet känns inte alls jippobetonat. Sjuorna går i halvklass med skolbibliotekarien till kommunbiblioteket. Allt för att komma litteraturen närmare och utveckla läsförståelsen.

Vi läser inte så mycket på egen hand längre, utan skapar istället större sammanhang för att komma texter närmare. Hela skolan jobbar på detta sätt. Därigenom är ingen elev längre ensam i sin läsning.  I ett senare skede ska eleverna säkert klara av att njuta av litteratur och t ex dokumentera läsningen läsgloggar/loggar som tidigare åttor här ger exempel på. Eleverna jobbade då i Glogster EDU, ett kul och inspirerande verktyg för alla skolämnen!

Share Button

En reaktion på ”Nu har de äldre eleverna också fått läskompisar”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *