Notera – ett sätt att öka kvaliteten

Att arbeta med noteringar som verktyg var en av de allra första metoderna vi mötte i Mattelyftet. Då tyckte jag att det var svårt att få till det och de flesta lektioner där jag tänkt göra noteringar slutade med ett tomt anteckningsblock. Jag har nu provat detta vid upprepade tillfälle och börjar se stora vinster med att notera. Även om jag fortfarande kommer ut med ett tomt block då då. På lektionen jag ska beskriva skulle min årskurs ett pynta klassrummet. Varför skulle vi göra det? Jo, vi skulle ha 100-dagars-fest i klassen efter att vi gått 100 dagar i skolan och skulle då arbeta med talet 100 på olika sätt. Eleverna kom med förslaget att vi måste pynta klassrummet inför den här dagen. Jag kom på ett pynt som jag kunde koppla ett matematikinnehåll till, nämligen att tillverka girlanger.

IMG_8706

Alla girlanger skulle innehålla 100 ringar  och bygga på ett upprepat mönster.  Först fick alla elever tänka ut ett eget mönster.  Därefter delades eleverna in i  grupper som fick enas om vilket mönster de ville använda. Vi hade girlanger med upprepningar av 10, 10, 10, 5, 5, 5 och 3, 4, 5, 6, 7  3, 4, 5, 6 , 7. En girlang var också av mönstret att det hela tiden blev dubbelt så många ringar – 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Eleverna hade fullt fokus på uppgiften och tyckte det var väldigt roligt att få pynta klassrummet. När alla arbetade med sina girlanger fick jag tid att notera vad som hände i de olika grupperna. Jag noterade följande diskussioner/samtal/frågeställningar mellan eleverna:

 • Följer vi mönstret? Ja, fem, fem, fyra. Det ska vara en blå till nu. Sen fem gröna.
 • Hur många ringar har vi gjort? (eleverna räknar varje ring och  kommer till 75) Hur många ska vi göra till? Räknar och kommer fram till 25. Alltså fem grupper till!
 • Vi har 45 ringar, snart hälften!
 • Vi ska göra 25 ringar var. (fyra barn i gruppen delar upp arbetet)
 • Oj, vad blir dubbelt på 32?
 • Kan vår girlang få vara 127 ringar? Annars funkar inte mönstret.
 • Vad lång den blir. Säkert 100 meter!
 • Vad ska jag göra? – Här är tre, fyra och jag gör fem så du kan göra sex rosa ringar. Sen börjar det om på tre igen.
 • Du måste också hjälpa till! – Men jag håller räkningen.
 • Hur många tior behöver vi till hundra? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jag tror det blir 10. Vi tar olika färg på dem. Tio gula, tio röda…

IMG_3820
Hur lång är den egentligen?

Jag hade  förberett frågor som jag hade med mig och ställde till de olika grupperna. Frågorna formulerade jag redan när jag planerade lektionen och hade de sedan med mig på en lapp. Jag tycker det underlättar för mig för att verkligen komma ihåg att använda frågorna. Det pågår så mycket samtidigt under en lektion att jag behöver en  lapp i handen för att bli påmind om och få den kvalitet jag önskar på frågorna. Jag använde mig av de frågeställningar vi gemensamt planerat fram under höstens mattelyftsmodul i algebra. Det är en modul jag för övrigt  kan rekommendera. Under arbetet med den tyckte vi att vi fick många nya uppslag och idéer kring arbetet  med algebra.

Några av frågorna som jag ville att grupperna skulle fundera över:

 • Hur skulle ert mönster kunna fortsätta? (både horisontellt och lodrätt?)
 • Vilken del är det som upprepar sig i ert mönster?
 • Kan ni se vilket mönster den där gruppen valt? Vad upprepar sig i deras mönster?
 • Blir ert mönster annorlunda om man tittar från andra hållet? (gruppen med dubbelmönstret kom på att deras mönster istället blir hälften från andra hållet)

Rasten närmade sig och jag fick lova att vi skulle pynta färdigt efter rasten. Alla var engagerade och samarbetade även om girlangerna var ganska svåra att få till. Det krävdes en del för att både hålla ordning på antal och mönster men det var ingen som  ifrågasatte uppgiften eller inte ville delta. Alla ville pynta klassrummet!

Efter rasten visade det sig att flera av girlangerna tyvärr blivit sönderklippta! Det blev ett avbrott med värdegrundsprat för att lösa situationen. Det visade sig dock att elevernas drivkraft att pynta klassrummet var så stor att de genast ville fortsätta jobba med girlangerna. När vi diskuterat vad som hänt och alla kände sig nöjda igen återgick alla till att arbeta  med att få girlangerna färdiga. Det blev nu nya utmaningar för grupperna att lösa. Var i mönstret behövde de laga? Vad fattades? Stämde det fortfarande? Hur många ringar hade de nu? Var någon ring förstörd?
Självklart var det ett oönskat och tråkigt avbrott. Men, med facit i hand och sett ur en mattelärares synvinkel hade det onekligen varit svårt att planera för så bra frågeställningar som det faktiskt blev.

Efter att alla girlanger var upphängda och klassrummet därmed, till elevernas förtjusning, pyntat följde vi upp lektionen med vad vi tränat på av våra matematikmål medan vi tillverkade girlangerna. Vi var överens om att vi tränade på följande mål i kursplanen för matematik, så som eleverna uttryckte det.

Vi tränade på:

 • att räkna till 100
 • att göra mönster
 • att upprepa mönster
 • hälften och dubbelt
 • räkna fem-skutt
 • räkna 10-skutt
 • mäta
 • plus/addition
 • samarbete
 • tålamod
 • att formulera frågor
 • att svara på frågorna som kompisarna gjort.

De två sista målen tränade vi på under en annan lektion där vi formulerade frågor med utgångspunkt i girlangerna. Den lektionen kan ni läsa mer om i mitt förra blogginlägg, Vilka normer råder på mina matematiklektioner?

Utöver noteringarna av vad som hände och sades i grupperna  fick jag också med mig att vi behöver arbeta vidare med hur man gör när man mäter. Jag noterade två elever som behöver få förståelse för begreppen dubbelt/hälften. Jag såg att de flesta har klart för sig vad ett upprepat mönster är och hur man konstruerar ett sådant. De flesta kan identifiera vilken del som upprepar sig och hur mönstret skulle fortsatt. De elever som inte har detta klart för sig har jag noterat. En elev är osäker på att räkna till 100 och det är i övergångarna till tio-tal svårigheterna ligger.

Mina noteringar blir underlag för planering av kommande lektioner och jag kan se i mina anteckningar vilka elever som behöver extra hjälp med något moment. Jag tycker även att det hjälper mig att vara närvarande på lektionerna på ett mer medvetet sätt.  Det är så klart inte alla lektioner som det är möjligt att notera på. Ibland kommer jag som sagt var ut med ett tomt anteckningsblock men ibland, som på den här lektionen, kan jag samla mycket information både om elevernas kunskaper och ibland om det didaktiska kontraktet som råder. Jag tycker att det ger mycket värdefull information och jag hoppas kunna utveckla mitt arbetssätt kring att notera ytterligare. Jag ser till exempel när jag går igenom mina noteringar att jag oftast noterar situationer där jag får syn på ett lärande hos eleverna. Jag skulle kunna notera tillfällen och situationer när ett lärande inte sker eller där undervisningen inte fungerar som tänkt och sen tolka och försöka förstå hur jag ska arbeta vidare. Här ser jag också hur vi tillsammans i kollegiet kan hjälpas åt att tolka och analysera noteringarna. Det kommer att leda till ökad kvalitet i min undervisning.


Att diskutera:

 • Vilka erfarenheter har ni av att notera under lektionerna?
 • Vad ser ni för fördelar/nackdelar?
 • Vilka andra sätt använder ni för att uppmärksamma och utvärdera vad som sker på lektionerna?
Notera - ett sätt att öka kvaliteten
Notera – ett sätt att öka kvaliteten – Utskriftsvänlig version
Share Button

3 reaktioner på ”Notera – ett sätt att öka kvaliteten”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *