Nätsmart

Jag har arbetat med tema Nätsmart med min sjua i några veckor under höst- och vårterminen. Det hela mynnade ut i ett föräldramöte där eleverna presenterade sina nyvunna erfarenheter i form av workshops för sina föräldrar. Syftet med arbetet är att ge elever och deras föräldrar verktyg, kunskap och förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. I Svedala kommun ingår det i vårt värdegrundsarbete att vi arbetar med nätvanor med alla elever i årskurs 7.

Lektion 1: Lära känna dina nätvanor

Här fick eleverna besvara en enkät där de skulle beskriva en lyckad respektive dålig dag på nätet. Därefter diskuterade de i grupp och jämförde sina svar och vi avslutade med en helklassdiskussion.

Lektion 2: Majoritetsmissförståndet

Eleverna fick individuellt och anonymt svara på frågor kring nät- och mobilvanor, maxtid på nätet och regler. De skulle både svara på hur de själv har det och hur det stämmer in på sina klasskamrater. Jag sammanställde deras resultat och det blev intressanta diskussioner.

Lektion 3: Källkritik på nätet

Individuellt fick de skriva en lista på avsändare på nätet som de påverkas av. De satt sedan i par och jämförde likheter och skillnader i sina listor. Tillsammans jämförde sökresultat på Google, Startpage och Duckduckgo. Vi avslutade med att diskutera den källkritiska metodens kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. De provade genom att läsa en bloggare, en YouTuber och en nyhetssajt.

Lektion 4: Nätet, sociala medier och normer

Denna lektion inleddes med en fyra-hörn-övning kring hur vi påverkas av sociala medier. De fyra hörnen var: Håller med, Håller inte med, Vet ej och Egen åsikt. Exempel på påståenden var: Jag jämför mig med andra på sociala medier/Folk visar bara upp det bästa på sociala medier/Att umgås med någon som kollar sociala medier på sin mobil är supertråkigt. Vi avslutade lektionen med en helklassdiskussion kring: Varför tror du att många vill visa upp ett lyxigt och roligt liv när de lägger upp olika bilder? Hur tror ni att bilder på nätet påverkar våra tankar kring hur man borde se ut och vara? Vilka fördelar skulle det finnas med att också dela bilder som visar när man gör tråkiga saker och ser trött ut?

 Lektion 5: Din hälsa och mobilen

I den här övningen fick eleverna arbeta med frågor kring att balansera nättid med fysisk aktivitet och sömn. Målet var att skapa förståelse för betydelsen av fysisk aktivitet och sömn för att må bra. Vi läste en faktatext tillsammans och de arbetade i grupp med olika case och frågeställningar kring skärmtid, hälsoappar och att ha mobilen med sig vid sängen. De hade intressanta diskussionen kring råden: Stänga av mobiltelefonen/Ställa in den på ljudlös/Avinstallera appar som är särskilt beroendeframkallande och Stänga av aviseringar från appar.

Lektion 6: Vad är grooming?

Jag inledde lektionen med att läsa en informationstext kring grooming. Därefter genomförde vi i ring en heta-stolen-övning där eleverna fick ta ställning till olika påstående. Om de höll med skulle de resa sig, korsa golvet och sätta sig på en tom stol. Efter varje påstående fick några elever motivera sina åsikter i den aktuella frågan. Därefter såg vi kortfilmen Jag tror jag är lite kär i dig med tillhörande diskussionsfrågor. Parallellt med arbetet med Nätsmart har vi läst och diskuterat boken Ingen är så söt som du av Siv Widerberg.

Lektion 7: Näthat, nätmobbning och lagar på nätet

Den sista lektion innehöll gruppdiskussioner kring etik på nätet. Exempel på frågor var: Hur är man en bra kompis på nätet? Hur påverkas vår bild av andra människor när vi bara möter dem via nätet, jämfört med om vi träffar dem IRL? Vad kan hat på nätet och ett råare klimat när vi kommunicerar få för konsekvenser för samhället i stort? Vi avslutade lektionen med olika case där de fick berätta hur de skulle reagera på olika inlägg på nätet samt avgöra om olika näthändelser är lagliga eller olagliga.

Föräldramöte

Inför föräldramötet hade eleverna i grupper fått förbereda en PowerPointPresentation som de skulle hålla för sina föräldragrupper. De berättade bl.a. om vad de gör på nätet, vilket svårigheter de kan stöta på och vad de skulle vilja ha för hjälp av sina föräldrar. Slutligen fick de vuxna diskutera bl. a. svårigheter med barnens nätanvändande och hur de kan bli mer delaktiga i sina barns användning av internet.

Numera frågar vi våra barn och unga: Hur har det varit på nätet idag?

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni nätsmart med eleverna?
  • Hur gör ni för att få ett bra samarbete med vårdnadshavare?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *