Nätmobbningens Deus ex Machina – värdegrunden

lärlabbet 3
Inspelning Lärlabbet avsnitt nätmobbning: Sandra Pilemalm, Naverlönnskolan, Håkan Wetterö, Uppbilda, Jacob Möllstam, Jonseredsskolan

t5XsYWiI_bigger

Ska skolan lägga sig i vad barnen skriver på nätet på sin fritid? Det är den första frågan som ställs i URs Lärlabbet. Vad tycker du? Vad tycker forskare och kollegor?

På söndag den 6 september klockan 16:30 på Kunskapskanalen sänds avsnittet Nätmobbning av Lärlabbet som Sandra Pilemalm  förstelärare på Naverlönnskolan medverkat i. I programmet diskuteras nätmobbning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. – Det spännande med serien Lärlabbet är problematiseringen som sker kring varje case. Nätmobbning är många gånger komplext, men även svåra frågor har lösningar. Jag hoppas att du liksom jag ska få ut något av att titta. Mitt under pågående inspelning fick jag mig en aha-upplevelse när Elza Dunkels som forskat om ungas nätanvändande berättade att det som skiljer nätmobbning från mobbning i verkligheten är allas känsla av utsatthet. Där och då fick jag förståelse för varför det många gånger finns så mycket ilska och rinner så mycket tårar när vi ska reda i det som hänt på nätet. Det är en svår situation att mästra. Håkan Wetterö som arbetat i mobilt mobbningsteam nämner att inget mobbningsfall han haft har lösts på samma sätt. Mina tankar efter programmet landar i att vad viktigt det är när det gäller svåra och viktiga ämnen som detta, att vi vågar ställa oss de svåra frågorna, våga blotta oss och våga dela med oss av vårt kunnande och våra erfarenheter.

Kanske har du också haft dagar när det känts som att ju mer du försöker reda ut nätrelaterade kränkningar desto värre intriger skapas? Är det någonting som skiljer nätmobbning och digitala kränkningar från kränkningar och mobbning i verkligheten så är det allas känsla av att vara kränkta och orättvist behandlade. Har du också fått erfara hur svårt det är att som pedagog balansera mellan att vara tydlig med vad som är oacceptabelt beteende och å andra sidan ta hänsyn till elevens känsla av utsatthet?

deus ex machina
Deus ex machina Begreppet härstammar från antikens teater där man i vissa pjäser lät en gud dyka upp på scenen och rädda en till synes omöjlig situation. Begreppet används även för att beskriva en varelse, ett objekt eller en händelse som plötsligt visar sig och löser ett till synes olösligt problem.

Visst vore det då skönt om en oväntad och osannolik karaktär likt Deus ex Machina plötsligt dyker upp som i en av antikens pjäser och räddar oss från den här till synes hopplösa situationen. Skolan kan ju inte styra över vad barnen skriver på Kik, Ask och Instagram på sin fritid.

Skulle det kunna vara så att den här Guden är en app där elever kan anmäla kränkningar likt Speak Up som diskuteras i Lärlabbet? Eller kan Guden vara en diktator som inför förbud. Om vi bara bestämmer var barnen ska få befinna sig upphör alla otrevligheter på nätet? Nej, för nätet är ingen isolerad arena där barnen befinner sig och sedan lämnar. Internet är tätt sammanflätad med den fysiska verkligheten. Internet skapar inte problem. Grundläggande värderingar formar beteendet på nätet. I vårt uppdrag som lärare ingår det att ge eleverna en värdegrund. Värdegrundsarbetet är vår Deus ex Machina.

Skolan innehåller så mycket mer än betyg och att uppnå kunskapskrav. Ur Lgr-11 kapitel 2. 1 normer och värden

Skolans mål är att varje elev:

  • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,
  • utvecklas så långt möjligt mot att kunna samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • utvecklas så långt möjligt till att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,                                                                                                

I inslaget från Drottning Blancas gymnasium så ställer rektorn frågan hur vi kan få eleverna att känna samma empati för den som sitter bakom skärmen som för den som utsätts för kränkningar i verkligheten.  Att kunna leva sig in och förstå andra människors situation är inget man utvecklar över en dag. Man behöver göras uppmärksam på att människor blir ledsna och påverkas av det man säger och gör i verkligheten såväl som på nätet. Man behöver också få insikt i att människor inte är som man själv. Man behöver förstå att alla bär vi på olika erfarenheter och bakgrund och det påverkar oss i hur vi uppfattar saker.

Ytterst handlar det inte om vårt tyckande kring om vi ska lägga oss i nätmobbning. Skolan har ett värdegrundsuppdrag. I kapitel 6 i skollagen 10§ står det också att skolans ansvar sträcker sig till att sätta stopp för kränkande behandling som sker i samband med verksamheten. När jag tittade på skolinspektionens webbinarium om nätkränkningar i maj 2013 önskade jag att jag kunde kalla på Deus ex Machina igen. Det finns inget entydigt och enkelt svar på när skolan ska lägga sig i.  Riktmärket under den föreläsningen är att om det som händer på nätet påverkar en elevs situation negativt i skolan, så har skolan ett ansvar att stoppa det som påverkar eleven negativt.

Jag hoppas att du liksom jag får ut något av att titta på Lärlabbet. En sak bara, du behöver inte tycka som mig. Varje kränkningsärende kräver mycket kollegialt samarbete och ibland står man inför etiska överväganden som kräver reflektion och diskussion. Jag omges av fantastiska kollegor på Naverlönnskolan som inte alltid tycker som jag. Nätkunnig eller inte så behöver alla skolor och alla unga dig.

Skolan kan inte ensam vara ansvarig för den värld vi skapar men vi är medskapare tillsammans med alla andra. Vi kan visa på hur samspel med andra kan fungera för att alla ska må bra. Vi kan visa att vi kan vara olika och ändå respektera varandra. Vi kan tydligt visa när och varför det inte är okej att bemöta andra på ett visst sätt. Du som pedagog är din egen Gud din egen Deus ex Machina.

Titta på avsnittet?

Nätmobbning sänds på Kunskapskanalen Söndag 2015-09-06 16:30

Nätmobbning (Repris)  Kunskapskanalen Må 2015-09-07 22:50

Nätmobbning (Repris)  Kunskapskanalen Ti 2015-09-08 12:00

Nätmobbning (Repris)  Kunskapskanalen On 2015-09-09 18:10

Gå in på Lärlabbets hemsida

Att diskutera:

Elza Dunkels lektor i pedagogiskt arbete och verksam vid institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå Universitet berättar i Lärlabbet att den metod som visat sig effektiv när det gäller att motverka mobbning är normkritisk pedagogik.

  1. På vilket sätt arbetar ni med normkritisk pedagogik på er skola?
  2. a)Hur kan man utveckla ett positivt samarbete hem och skola i frågor som rör sociala medier och sunt nätanvändande?                        b) Har vi som skola rätt att kräva att föräldrarna håller koll på vad barnen gör på nätet och i sina telefoner?
    c) Känner föräldrarna  till vilket ansvar de har för det barnen gör på nätet och i sina mobiler?
Share Button