När det lilla uttrycker det STORA , del 1

Om diktskrivning i åk 6 utifrån form och innehåll

Under förra terminen hade mitt arbetslag förmånen att tillsammans med Jan Nilsson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning samt författare, medverka i en enklare form av aktionsforskning.  Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik, men även på verksamheten i sin helhet. Aktionsforskningen består av olika delar, kollektiva och regelbundna möten där diskussionerna har en utgångspunkt från sin egen undervisning, dessutom reflektionsskrivande i form av dagbok samt observationer med fortlöpande dokumentation krävs.

Datainsamlingen innefattar således en relation mellan tänkandet om undervisningen samt handlandet i praktiken. Min kollega Veronica Ranebjer beskrev i sin senaste blogg hur utvecklande det är att  i att bli observerad under en längre tid utan att bli bedömd men med återkommande reflektion. Som en liten julklapp låter vi er ta del av den rapport Jan Nilsson sammanställde om arbetet. Dessutom får ni en utmaning av mig när ni läser min bloggserie.

En fråga som vi återkom till och uppehöll oss vid genom hela arbetet var hur relationen form/färdighet – innehåll hanterades i undervisningen. I en formaliserad undervisning skiljs form från innehåll och olika färdigheter tränas i kliniska, konstruerade situationer. Det resulterar i en undervisning som töms på ett omvärldsorienterande innehåll och där elevernas uppmärksamhet i stället riktas mot formalia, t ex stavning, textstruktur och meningsbyggnad. 

Du ska nu få ta del av ett antal lektioner som handlar om diktskrivning, När du  läser om dessa vill jag att du ska fundera över relationen mellan form och funktion/innehåll

Att skriva dikter och därtill kärleksdikter är kanske inte det som står högst på önskelistan för 12-åringar, men genom att hitta ingångar som intresserar och inspirerar så kan processen leda fram till  dikter som verkligen berör på djupet.

Under hösten -19 utökades min svenskundervisning även till en parallellklass som jag tidigare haft i engelska samt värdegrundsundervisning,  där vi jobbat mycket med drama och rollspel och bl a bearbetade den skönlitteratur  som ingick i vårt hållbarhetstema.

Redan vid terminsstart bestämde vi ( jag, min lärarstudent  och min kollega som är mentor för klassen) att sexorna skulle jobba med kroppen och puberteten under VFU:n efter efter höstlovet. Vi ville naturligtvis jobba tematiskt  och ämnesövergripande så vi bestämde oss för att koppla ihop diktskrivning i svenskan med undervisning om puberteten, i ett lite mindre projekt än det vi gjorde under förra terminen som handlade om hållbar utveckling, vilket alltså följdes av Jan Nilsson. 

Det första tillfället klassen fick skapa kontakt med diktskrivning var under vår bokcirkel, där eleverna läste “Eldens hemlighet” av Henning Mankell i läsgrupper under hösten. Efter varje kapitel fick de olika uppgifter för att bearbeta innehållet. Boken är krävande av sina läsare och är baserad på en verklig händelse om flickan Sofia  i Mocambique som  vid tolv års ålder trampade på en landmina och miste båda sina ben, och sin syster som också trampade på minan. Efter kapitel 7 där Sofia till slut fått proteser och befinner sig på en märklig institution fick eleverna i uppgift att genom en dikt uttrycka hur Sofia känner sig. Genom att samla ord och uttryck samt fundera över hur de personer som fanns runt henne påverkade hennes situation. 

Jag hade inte gått igenom diktskrivning när uppgiften gavs utan än så länge byggde elevernas uppfattning om hur en dikt ska skrivas på tidigare kunskaper. Det  kom en del frågor och då tog jag upp det i respektive läsgrupp. De flesta kände ju till att dikter SKA rimma, men så kunde vi resonera om det även fanns andra sätt att bygga en dikt på. Uppgiften gick förhållandevis bra, en del kände sig obekväma med att uttrycka sig genom en dikt, men samtidigt var de vana att sammanfatta vad som hänt i varje kapitel ( cowboy -läsfixarna).  Nu blev det ett annant sätt att sammanfatta med betoning på Sofias känslor .

Så blev det dags att börja det tematiska arbetet. Vi var många inblandade, min lärarstudent skulle under Vfu:n fokusera på  NO  tillsammans med min kollega som undervisar våra sexor i NO.  Min student skulle däremot ansvara för diktskrivningen på svenskan i min klass. Mitt ansvar låg på min nya svenskklass och i den tredje klassen fanns en ny lärarstudent som tog  hand om den. Studenterna hittade ett intressant material att inspireras av från Årstaskolan i Stockholm.

Fortsättning följer……………..

Att fundera på:

  • Hur tänker du kring det första diktskrivandet? Låg tyngdpunkten på form eller funktion?
Klicka på länken för att ta del av Jan Nilssons rapport  Utvecklingsprojekt på Nya skolan vårterminen 2019.

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Naverlönnskolan | AnneChristine.Samuelson@svedala.se

Jag är legitimerad mellanstadielärare och dramapedagog, undervisar detta läsåret i svenska, engelska och drama.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *