När allt faller på plats – NO ur ett holistiskt synsätt

För ett tag sedan hade jag medarbetarsamtal med min chef. Hon frågade då mig vad som ger mig energi i mitt arbete, var jag hämtar kraft. Svaret just då var enkelt. Jag hade precis rättat mina sexors NO-prov och var tagen av deras välutvecklade svar och goda resultat, deras förmåga att förstå helheten. När jag ser att mina elever utvecklar de färdigheter och förmågor som vi tillsammans kämpar för i undervisningen ger det mig kraft, ork och glädje i läraryrket. Ett arbete som stundtals annars kan vara rätt tungt.

Min NO-undervisning genomsyras av många diskussioner. Ibland ser vi en film för att få igång tankarna, ibland läser vi en text och ibland utgår vi från ett problem eller ett dilemma. Förra veckan sa en elev till mig inför en lektion, -”Ska vi diskutera idag? Jag älskar när vi diskuterar!”. Jag håller med. Våra diskussioner gör mitt arbete kreativt och livfullt. Oftast har jag i förväg planerat några frågeställningar till diskussionen men oftast kommer vi in på andra saker som ger diskussionerna liv och en större helhet. Jag försöker dra paralleller till tidigare diskussioner och förklara med liknelser.

Jag tycker om att plocka godbitar från olika pedagogiska tankar. Jag är utbildad montessoripedagog och även om jag aldrig har arbetat på en montessoriskola så har jag med mig en del tankar därifrån i min undervisning. Inom montessoripedagogiken arbetar man utifrån ett holistiskt synsätt. Med det menas att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext. Detta tror jag är viktigt. När vi förenklar för mycket eller bara berättar en liten del är många saker svårbegripliga. Vi behöver en helhet som förklarar och ger ett sammanhang

Under hösten så genomsyrade mitt holistiska synsätt NO-undervisningen bland annat på följande sätt. Vi började höstterminen med ellära. Eleverna fick lära sig om elektroner, seriekopplingar, parallellkopplingar och mycket annat. Vi laborerade och diskuterade. Vi hade diskussioner kring vår elanvändning och hur samhället har utvecklats i takt med tekniken. Det var fullt naturligt att därefter gå över till elproduktion, energi, energikällor och hur vår miljö påverkas av vårt sätt att leva. Vad orsakar global uppvärmning och vad har fossila bränslen och köttätande med det att göra? För att fullt förstå detta behöver man även förstå processerna fotosyntes och förbränning. Vi vävde samman allt detta till en helhet.

Vi avslutade med ett skriftligt prov där deras kunskaper och förmågor skulle bedömas. Provet bestod både av uppgifter där man kortfattat skulle svara på frågor och uppgifter som visade på resonemangsförmåga och förmågan att se en helhet. I sista frågan behövde eleverna visa hur väl de hade förstått helheten. Jag måste erkänna att jag hade lite ångest inför provet. Det kanske var för svårt för årskurs sex. Visst hade vi haft många ingående diskussioner i klassrummet där vi pratat och resonerat om frågorna men skulle eleverna vara tillräckligt mogna för att föra det resonemanget på egen hand? Det visade sig att min oro var obefogad. Eleverna visade färdigheter som jag inte vågat drömma om och gav mig ett bra underlag när det skulle bedömas och betygsättas. Sista frågan var:

Ett fartyg ser en ensam isbjörn driva omkring på ett isflak några mil från Nordpolen. På vilket sätt har människans ökade energianvändning lett till detta och vad behöver göras för att förbättra vår miljö. Resonera med dig själv. Skriv (och rita om du vill) en text där du visar vad du har lärt dig om energi. Du ska ha med orden:

Lagrade energikällor, förnybara energikällor, växthuseffekt, koldioxidutsläpp och global uppvärmning.

Här nedan kan ni se ett av flera fantastiska svar.

“Detta beror på att vi har för mycket koldioxidutsläpp, som gör att det blir global uppvärmning. Detta är tex för att vi får vår el från lagrade energikällor som olja och kol. Lagrade energikällor släpper ut jättemycket koldioxid. De lägger sig som ett täcke runt jorden. Det kallas för växthuseffekten när atmosfären blir allt tjockare och solens strålar kommer in till jorden men inte ut. Och konsekvensen blir att isarna smälter och isbjörnarna kanske dör ut. Men även att det blir torka i tex Afrika och översvämningar i vissa länder. För att minska koldioxidutsläppen så måste vi tex köra mindre bil. Gå, cykla och åka tåg mer men även använda förnybara energikällor tex sol, vind och vatten mer. De släpper inte ut koldioxid. En annan sak vi måste minska är att äta så mycket kött för att tex korna fiser och det är olika gaser som gör att atmosfären blir tjockare men även när de ska frakta korna och köttet till butiken.” 

 

Att diskutera:

  • Vilka pedagogiska influenser använder du i ditt arbete?
  • På vilket sätt anser du att ett holistiskt synsätt påverkar elevernas utveckling?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *