Murar

Det som nästan sköljer över en är hur starkt besviken man blir på mänskligheten. Att mitt i allt det trygga och trevliga befinna sig på en plats och i en situation där människor för längesedan skulle vetat bättre. Do you want to live here?  En återkommande fråga vår guide ställde oss. Sedan tittade han nyfiket väntandes på ett svar och log. Detta var hans liv och verklighet. Livet som vanligt liksom…

mur

Med så många upplevelser och idéer är det inte lätt att veta vilken ände man ska börja i. Resan till Irland gjorde avtryck. För att lyfta in delar av denna erfarenhet i klassrummet var vi tvungna att välja en infallsvinkel. Vad kan fånga eleverna? Kan vi få dem att känna en bråkdel av det vi kände när vi var där? Bryr sig en svensk ungdom om vad som hände och fortfarande händer i Belfast? Historien kring motsättningarna i Irland blir för abstrakta att hoppa in i och eftersom varken Linda eller jag är historielärare och kanske är lite skadade av vår litteraturundervisning i svenska så hittade vi tillslut en väg in. Till vår hjälp fick vi min kollega Christine Ahtee som blev sugen på att arbeta med området. Så ett upplägg med tre klasser på två skolor. Hur skulle detta gå?

Murar byggs för att åtskilja. Murar vi bär inom oss, av olika anledningar, kan ibland ta fysisk form när motsättningar mellan människor uppstår. Trumps murförslag mot Mexico, Berlinmuren, Israels barriär på Västbanken och Fredsmuren i Belfast. Där började våra elevers arbete kring delar av Belfasts blodiga historia. Men hur väcker man elevernas intresse? En väg in är att flytta verkligheten närmre ungdomarna. Eleverna spillde in i klassrummet till den maxade volymen i högtalaranläggningen. Sunday bloody Sunday av U2 och en videoslinga på bilbränderna i Malmö var synen de mötte. Fruktansvärda bilder som passade obehagligt bra in till musiken. Situationen är så allvarlig nu att vi måste bygga en mur i Malmö för att komma till bukt med problemen. Provokativt? Absolut! Men oj så många intressanta diskussioner det blev. Varför bygger vi människor murar? Till slut hamnade vi i Belfast. Andra lektionen blev en regelrätt historielektion där fakta varvades med personliga anekdoter från resan. En bra väg in för att väcka intresse.

Across the Barricades av Joan Lingard är den skönlitterära bok som fick bli själva basen kring vårt arbete. Vi tog dock olika vägar i våra klassrum eftersom klassdynamiken i tre klasser skiljer sig åt och sällan går att kopiera. Vi är inte heller kopior av samma lärare så vissa delar gjorde vi naturligtvis på olika sätt. Charmen med vårt yrke kanske? Berättelsen om Sadie och Kevin engagerade vissa men inte andra elever och som lärare gäller det att plocka upp detta och ändra riktning om så behövs. Någon klass läste hela boken medan andra läste delar av den. Eftersom vi under en lektion i veckan arbetade med grammatik föll det sig naturligt att eleverna skrev texter kring boken. Då kunde vi dra paralleller mellan grammatikundervisningen och elevernas individuella skrivande.

Niorna på Klågerupskolan blev intresserade av berättelsen om ett antal fängslade män som vägrade bära fängelsekläder som en protest mot att de inte betraktade sig som kriminella. Dessa män inledde en hungerstrejk som ledde till att tio män förlorade livet. Elevernas intresse kring detta ledde till muntliga redovisningar där eleverna fick visa oss andra personerna bakom hungerstrejken. Vi tittade också på filmklipp baserade på konflikten, skrev och diskuterade.

Tre erfarenheter rikare. Det går absolut att samplanera ett arbete med tre personer på två skolor. Att vi sedan tagit olika vägar faller också sig ganska naturligt med tanke på våra olika förutsättningar. Vissa områden får omprövas till nästa gång och det är väl rimligt när man genomför något nytt. För oss lärare öppnade det upp till många intressanta diskussioner kring hur vi arbetar med ett tema och hur vi i detta tema fortsätter utveckla elevernas förmågor.

Magnus, Linda och Christine

Att diskutera:

  • Finns det en möjlighet i er kommun att utbyta erfarenheter mellan skolorna i era ämnen?
  • Vilka arbetsområden väljer ni att arbeta med i engelska när det gäller realia och vilka väljer ni bort?
  • Hur arbetar ni med realia inom engelskan på er skola och vilka förmågor tränas under arbetsområdet?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *