Multimodala texter om myter

Vi har i klassen arbetat med myter ett tag. Vi har läst, berättat och tittat på filmer. Allt för att vi ska förstå vad en myt är och varför de har växt fram historiskt. Nu var det då dags för mina elever att själv skriva/hitta på myter. Som utgångspunkt för skrivandet använde vi genrepedagogik och eftersom vi tidigare tittat på formen för narrativa texter var detta ett lätt sätt för eleverna att hitta in i hur man kan skriva en egen myt. Vi har också tittat på olika teman för myter; t.ex. skapelsen, naturfenomen, hjältar, gudar osv… Jag ville också ur ett språkligt perspektiv kunna diskutera multimodala texter med mina elever. Hur läser vi en text, vad är en text och vad påverkar hur vi uppfattar en text? För att ge mina elever möjlighet att använda sig av olika uttryck i sina texter valde jag att låta dem skriva i Book Creator. Book Creator är en app där man kan blanda text, ljud och bild. Det går att skriva, rita, fotografera, importera bilder, spela in ljud, importera ljud osv…

Vi hade tidigare provat Book Creator vid ett tillfälle så vi behövde inte ägna tid åt introduktion av appen, men jag ville att ramen innanför vilken de fick skapa skulle vara tydlig. Därför var instruktionen till skrivuppgiften ganska styrd. De skulle arbeta i par, de skulle skriva utifrån formen för narrativa texter, de skulle planera sin text först (här använde vi ett papper delat i fyra fält), texten skulle innehålla ett tema från myterna vi läst och tittat på. Eller som en av mina elever uttryckte det en stund in i deras planering. ”Vi har inga gudar med! Då blir det ju ingen myt!”

Det jag upptäckte ett tag in i deras planering var hur de tänkte kring möjligheterna med Book Creator som verktyg. Redan i sin planering såg de möjligheterna! Varför skriva så mycket när man kan ta ett foto istället? Varför inte förstärka en händelse genom att spela in ljud? Varför inte lägga ett foto som bakgrund för att förstärka det vi vill få fram?

En annan sak jag såg var att i stort sett alla ritade sin planering istället för att skriva. Om detta beror på att vi ritat ganska mycket när vi tidigare arbetat med narrativa texter eller om de såg slutprodukten som i huvudsak bestående av bilder är något vi får prata om när de är färdiga. Jag försökte att lägga mig i så lite som möjligt för att inte störa deras kreativa process. För de var verkligen kreativa! Det ritades, diskuterades och planerades friskt – alla var delaktiga.

Så började då flera par bli färdiga med sina planeringar, och hämtade sina Ipads för att komma igång med texten. Det ena jag såg var att de väldigt lite sökte stöd för att hitta lösningar. Det var heller nästan inga av paren som hade liknande lösningar. De skrev, ritade, fotograferade, filmade och kombinerade olika lösningar så att i princip ingen text blev den andre lik. Det andra jag såg var hur bekväma de var med att skapa texter på detta sätt. De hämtade friskt inspiration från serier, datorspel och tv. Naturligtvis även från de mer traditionella textmedier som vi ofta använder i skolan.

Klassens motivation gick inte att ta miste på. De har tjatat och frågat i stort sett varje dag sedan vi arbetade om när vi ska arbeta med myter igen (vi kommer att skriva på detta varje fredag). Det jag måste fundera på är balansen mellan att arbeta fullt ut med multimodala texter i en app som Book Creator och de kravnivåer jag har att ta hänsyn till när det gäller deras förmåga att skriva texter. För även om deras texter om myter är fantastiska, så blir deras övning i att skriva inte på samma nivå som när de arbetar med mer traditionella texter. Detta påverkas delvis p.g.a. att textmängden när de arbetar i Book Creator blir mindre än när de t.ex. skriver i Skolstil. Nu behöver man ju inte välja antingen det ena eller det andra, men jag tror det är viktigt att fundera över och värdera hur och varför jag använder ett verktyg i elevernas undervisning.

Att diskutera:

  • Detta är ett sätt att arbeta med multimodala texter. Hur gör du/ni för att arbeta med multimodala texter?
  • Hur bedömer man en multimodal text? Har den samma tyngd i bedömningen som en enbart skriven text?
  • Vilka för- respektive nackdelar finns i att arbeta med multimodala texter?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *