Motivation och ansträngning del 2

I mitt förra inlägg skrev jag om en klick elever som saknade motivation till skolarbetet som valde att stöka och störa i stället för att anstränga sig när de inte förstod uppgiften eller inte tyckte den var kul. Jag berättade även att jag tog hjälp av vår utvecklingsgrupp i arbetet med att hjälpa eleverna att hitta motivationen för skolarbetet.

Sedan förra inlägget har vårt arbete fortsatt och vi har analyserat de observationer som alla lärlag gjorde i sina klasser. När vi sammanställde materialet kunde vi se att elever, oavsett årskurs, klass eller ämne, lätt tappade motivationen vid uppgifter som kräver koncentration och uthållighet. Som ett led i detta har alla lärlag arbetat med att lyfta fram vikten av att träna, att våga försöka även när det är svårt och att inte ge upp. Vi pratar om begreppet ansträngning med eleverna och tänker tillsammans kring hur man kan göra när något är svårt eller tråkigt.

Jag och mina kollegor bjöd även in vår socialpedagog att under ett antal dagar observera våra två klasser på olika lektioner och raster. Det hon såg var framför allt tre saker:

  1. Det förekommer flera moment av väntan för eleverna och i de situationerna börjar flera elever stöka. Till exempel situationen som kan uppstå när eleverna kommer in efter rast. Eftersom vi lärare alltid är med ute på rasterna är det svårt att förbereda tavlan med instruktioner om kommande lektion. Det innebär att vi ofta står med ryggen mot eleverna och skriver på tavlan medan de får sitta och vänta. Då söker man kompisen och tappar fokus på vad lektionen ska handla om.
  2. Nästa motivationsdödande sak hon såg var att det förekommer många förflyttningar framför allt i klassrummet. En anledning till förflyttning kan vara att eleverna ska hämta sina saker i sin låda. Flera elever passar då på att gå förbi kompisen och prata lite vilket leder till att kompisen tapper fokus och ibland även motivationen att arbeta.
  3. Den tredje saken var att några elever inte förstår vad som förväntades av dem på grund av bl.a. språket.

Vi har försökt ringa in problemen och sedan är det dags att hitta lösningar på dem. Vad gör vi då för att undanröja dessa motivationsdödande fällor?

Vi tittade närmre på orsakerna till de tre saker vår socialpedagog lyfte fram och kunde konstatera att vi tidigare hade haft rutiner där alla tre minimerades. Till exempel väntan efter rast minimerade vi genom att ha ett schema för lektionsstrukturen som var enkel att bara sätta upp på whiteboarden för att sedan starta lektionen. Vi har även haft dessa i mindre version som passade på bänkarna och dessa hjälpte till att höja förutsägbarheten för de elever som behöver extra tydlighet. Sist men inte minst har vi tidigare samlat in en del av elevernas material, vilket minimerade springet för att hämta saker. Tre enkla saker som vi enkelt kunde återuppta för att undvika att eleverna tappar motivationen innan de börjar arbeta men även under påbörjad lektion.

Rubriken på detta inlägg, Motivation och ansträngning, är målen i det arbete som beskrivs ovan. Elevernas ska känna motivation inför skolarbetet och vara beredda att anstränga sig i sitt lärande. I våra klasser har vi bland annat använt oss av bilden nedan när vi har pratat om begreppet ansträngning

Fem cirklar med text som handlar om Fokus på lärandet

I boken Mindset: Du blir vad du tänker beskriver professor Carol Dweck att inställningen till lärandet och den egna förmågan kan påverka hur väl en elev lyckas i skolan och i livet. Hon talar om dynamiskt och statiskt mindset, där en person med ett dynamiskt mindset beskrivs som någon som tror att de kan utvecklas genom ansträngning och att kritik är något man kan lära sig av, medan en person med ett statiskt mindset är rädda för att misslyckas för att det betyder att de är dumma och inte kan.

Vi har inte använt Dwecks begrepp om statiskt och dynamiskt mindset med våra elever, men däremot har vi använt hennes uttryck not yet, om än översatt: inte än. Eleven som fastnar på en uppgift och uttrycker ”jag kan inte” eller ”jag fattar inte” bemöter vi med ”du kan inte än, men med träning så lär du dig”. Här lyfter vi fram och visar på de framsteg vi ser att eleven gör och har gjort som ett led i förståelsen att lärande tar tid och kräver ansträngning. Vi pratar om strategier för hur de kan tänka och göra när något är svårt.

Vi är inte i hamn ännu men vi ser en klar förbättring i såväl motivation som ansträngning hos flertalet elever och vi följer devisen på bilden ovan: vi ger inte upp, vi har tålamod och vi tränar, tränar, tränar.

Att diskutera

  • Hur gör ni för att motivera till synes omotiverade elever?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *